Nawigacja

Książki – Białystok

Poczet Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie w latach 1939–1990

Poczet Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie w latach 1939–1990, redakcja naukowa Rafał Habielski, Białystok 2015, 222 s.

Kim byli ludzie, którzy od wybuchu II wojny światowej aż do 1990 roku tworzyli władze będące dla wielu symbolem niepodległej i wolnej Polski? Na ile mogli realizować swoje marzenia o odzyskaniu suwerennej Ojczyzny? Jak ogromnego wysiłku wymagało od nich trudne zadanie nieustannego przypominania o Polsce, podtrzymywania nadziei na odzyskanie pełnej wolności? W jakich warunkach przyszło im wypełniać tę misję? Odpowiedzi na te pytania przynosi najnowsza publikacja Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku pt. „Poczet Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie w latach 1939–1990”. Uroczysta prezentacja albumu odbyła się w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej 22 grudnia 2015 roku. Prezydent RP Andrzej Duda w przedmowie do tejże publikacji napisał: „Dzieje władz Rzeczypospolitej na uchodźstwie są przykładem, że wierność Ojczyźnie ma moc ocalić etos państwa i ducha narodu”. Zamieszczone w„Poczcie” obszerne artykuły przedstawiające sylwetki kolejnych emigracyjnych Prezydentów potwierdzają tę tezę. Mirosław Dymarski opisał życie i działalność Władysława Raczkiewicza, Marek Kornat nakreślił sylwetkę Augusta Zaleskiego. Postać Stanisława Ostrowskiego przybliżył czytelnikom Paweł Libera. Losy kolejnego prezydenta, Edwarda Raczyńskiego, opisał Piotr Kardela. Jan Krzysztof Danel opracował życiorys Kazimierza Sabbata, a Krzysztof Tarka przybliżył losy ostatniego z Prezydentów-Wygnańców Ryszarda Kaczorowskiego. 

Biogramy Prezydentów zaprezentowane zostały na tle wydarzeń lat 1939–1990. Jest to niezwykle cenne uzupełnienie życiorysów. Oprócz wykazu Prezydentów zamieszczono w książce również spis premierów wraz z latami, w jakich pełnili tę funkcję, członków Rady Trzech oraz przewodniczących Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego. Książkę zaopatrzono w indeks osób oraz wersję angielską prezentowanych artykułów.

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry