Nawigacja

Książki – Białystok

Urząd Bezpieczeństwa w województwie białostockim 1944–1956. Z badań nad strukturą i działalnością aparatu represji

  • Urząd Bezpieczeństwa w województwie białostockim 1944–1956. Z badań nad strukturą i działalnością aparatu represji
    Urząd Bezpieczeństwa w województwie białostockim 1944–1956. Z badań nad strukturą i działalnością aparatu represji

Urząd Bezpieczeństwa w województwie białostockim 1944–1956. Z badań nad strukturą i działalności ąaparatu represji, Studia i materiały, red. Marcin Markiewicz, Białystok 2015, 276 s. Seria wydawnicza Oddziału IPN w Białymstoku: tom 28.

Niniejsza publikacja nie pretenduje do miana monografii aparatu bezpieczeństwa w województwie białostockim. Autorzy artykułów przedstawiają główne kierunki działalności lokalnej bezpieki, jednak wiele zagadnień czeka jeszcze na naukowe opracowanie (np. UB wobec mniejszości narodowych czy gospodarki). Wydawnictwo to podsumowuje dotychczasową wiedzę na temat lokalnych struktur Urzędu Bezpieczeństwa, a także uświadamia luki w badaniach, które – miejmy nadzieję –będą uzupełniane w kolejnych tomach studiów.

Ze Wstępu dr. Marcina Markiewicza

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Struktura i metody działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej”

SPIS TREŚCI

Wstęp

Wykaz skrótów

Paweł Kalisz
Strukturaorganizacyjna WUBP-WUdsBP w Białymstoku

Piotr Łapiński
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku w walce z podziemiem niepodległościowym w latach 1944–1956

Jan Jerzy Milewski
Działania Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku wobec partii opozycyjnych

Krzysztof Sychowicz
Działania WUBP-WUdsBP w Białymstoku wobec Kościołów i związków wyznaniowych w latach 1945–1956

Marcin Markiewicz
Urząd Bezpieczeństwa wobec chłopów w województwie białostockim w latach 1944–1956

Emilia Świętochowska
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku wobec młodzieży w latach1944–1956. Główne kierunki działań

Indeks osób
Indeks miejscowości

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry