Nawigacja

Książki – Białystok

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953–1990

Piotr Kardela, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953–1990, Olsztyn-Białystok 2015, 730 s. (Seria wydawnicza Oddziału IPN w Białymstoku: tom 23)

Jest to pierwsza kompleksowa monografia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych, napisana przez najlepszego znawcę tej problematyki. Szczególnie interesującym i wartościowym jej aspektem jest narracja równoległa na temat działań komunistycznego aparatu represji wobec uchodźstwa niepodległościowego, a zwłaszcza tytułowej organizacji. Dokładność zaprezentowanego wykładu stanowi wielki walor tego dzieła, zwalniając przyszłych badaczy tematu od powielania precyzyjnie już opisanych wydarzeń i zjawisk (z recenzji dr. hab. Tadeusza Kondrackiego).

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Polska emigracja polityczna 1939–1990”

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry