Nawigacja

Książki – Białystok

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Grajewie (1945–1956)

  • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Grajewie (1945–1956)

Tomasz Dudziński, Michał Małachwiej, Krzysztof Sychowicz, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Grajewie (1945–1956), Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w Grajewie, Instytut Pamięci Narodowej, Grajewo–Białystok 2015, 320 s. (seria wydawnicza OddziałuIPN  Białymstoku: tom 26).

Oswobodzenie od okupacji niemieckiej ziem polskich przez Armię Czerwoną oraz sojusznicze Wojsko Polskie przyniosło ze sobą nową rzeczywistość, rządy komunistów. Nie tego oczekiwali Polacy po sześciu latach wojny i okupacji. Zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy zwycięskimi mocarstwami Polska znalazła się w strefie wpływów ZSRR. Głównym narzędziem zdobycia i utrzymania władzy państwowej przez reżim komunistyczny w Polsce od 1944 r. stał się własny aparat bezpieczeństwa –zorganizowana na wzór sowiecki tajna policja państwowa, zwana popularnie »bezpieką«.Celem niniejszej pracy jest przedstawienie działalności PUBP w Grajewie. Ramy czasowe studium to daty 23 stycznia 1945 r. – 7 grudnia 1956 r., obejmują one cały okres istnienia PUBP w pow. grajewskim (ze Wstępu).

 .

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry