Nawigacja

Książki – Białystok

„Nie umieram bohatersko, ale żyję w pracy i trudzie”. Listy ks. Stanisława Żuka z lat 1944–1983. Wybór źródeł

„Nie umieram bohatersko, ale żyję wpracy i trudzie”. Listy ks. Stanisława Żuka z lat 1944–1983. Wybór źródeł, wstęp, wybór i opracowanie Edyta Chrzanowska, ks. Adam Szot, Białystok 2014, 745 s. + 16 s. wkł. zdj.

Białostocki Oddział IPN opublikował 242 listy ks. Stanisława Żuka z lat 1944–1983. Ks. Żuk (1902–1983) był kapłanem archidiecezjiwileńskiej. Przez większość swojego duchownego życia (1946–1983) posługiwał wparafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kościeniewiczach w obwodzie mińskim naBiałorusi. Jak napisał w recenzji publikacji ks. prof. Józef Marecki: „Wydaniedrukiem korespondencji ks. Stanisława Żuka jest bardzo cenną inicjatywą.Informacje zawarte w listach znacznie wzbogacą wiedzę historyków o codziennymżyciu duchownych, którzy po II wojnie światowej dobrowolnie zdecydowali siępozostać na terenie Związku Sowieckiego, by służyć tamtejszym katolikom.Lektura listów będzie także interesująca dla liturgistów, teologów, historykówkultury i socjologów. Będzie też bezcenną kopalnią wiedzy dla wszystkich, którzyzajmują się losami »Kościoła Milczącego« i żyjącego w przysłowiowychkatakumbach XX w.”.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Wykaz skrótów

Listy ks. Stanisława Żuka do Matyldy Sakowicz (1944)

Listy ks. Stanisława Żuka do Łucji Kosacz (1956–1983)

Listy ks. Stanisława Żuka do Danuty Żuk (1960–1982)

Listy ks. Stanisława Żuka do Eugenii Twardosz (1963–1966)

Listy ks. Stanisława Żuka do Gertrudy Kazimierowicz(1963–1966)

Listy ks. Stanisława Żuka do Zofii Kazimierowicz (1964–1967)

Listy ks. Stanisława Żuka do Gertrudy i Zofii Kazimierowicz(1964–1978)

Listy ks. Stanisława Żuka do Ottona Sikorskiego (1964)

Listy ks. Stanisława Żuka do Marii Cebrzyńskiej (1964–1965)

Listy ks. Stanisława Żuka do Marii Biżuto (1964–1965)

Listy ks. Stanisława Żuka do Stanisławy Cebrzyńskiej (1975–1978)

Aneks

Indeks osób

Indeks geograficzny

Zdjęcia

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry