Nawigacja

Książki – Białystok

Archidiecezja wileńska w latach II wojny światowej. Studia i szkice

Ks. Tadeusz Krahel, Archidiecezjawileńska w latach II wojny światowej. Studia i szkice, Białystok 2014, 320s. + wkł. zdj., 5 map

Na publikację autorstwa uznanego badacza dziejów Kościoła iduchowieństwa na Kresach Wschodnich ks. dr. Tadeusza Krahela, wykładowcyArchidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego składa się 16 tekstówpoświęconych strukturom i duchowieństwu archidiecezji wileńskiej. Książkadostępna jest w punkcie sprzedaży białostockiego oddziału IPN przy ul.Warsztatowej 1A.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
Wykaz skrótów
Sytuacja polityczna i administracyjna archidiecezjiwileńskiej w czasie II wojny światowej
Zarządzanie archidiecezją wileńską w czasie II wojnyświatowej
Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski w trudnych latach wojny iokupacji 1939–1945
Kapelani wojskowi z archidiecezji wileńskiej w obozach wKozielsku i Griazowcu
Działalność ks. Henryka Hlebowicza w Wilnie w latach1939–1941
Kapłani archidiecezji wileńskiej wywiezieni na Sybir wlatach 1939–1941
Duchowieństwo archidiecezji wileńskiej na przełomie dwóchokupacji
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Stefana Batorego iWileńskie Seminarium Duchowne w latach II wojny światowej
Ratowanie Żydów przez duchowieństwo Wilna w czasie okupacjiniemieckiej (1941–1944)
Księża archidiecezji wileńskiej jako „Sprawiedliwi wśródNarodów Świata"
Zbrodnia na kapłanach w Lidzie
Duchowieństwo Grodna w latach 1939–1945 (1954)
Losy kapłanów dekanatu Wiszniewskiego w archidiecezjiwileńskiej w czasie II wojny światowej
Duszpasterstwo i życie religijne w archidiecezji wileńskiejw czasie okupacji (1941–1944)
Martyrologia duchowieństwa archidiecezji wileńskiej1939–1945
Między „wyzwoleniem" i końcem wojny (lipiec 1944–maj 1945)
Bibliografia
Indeks osób
Indeks geograficzny
Ilustracje

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry