Nawigacja

Książki – Białystok

Wczoraj i dziś. Z dziejów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce północno-wschodniej

  • Wczoraj i dziś. Z dziejów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce północno-wschodniej
    Wczoraj i dziś. Z dziejów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce północno-wschodniej

Wczoraj i dziś. Z dziejów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce północno-wschodniej, red. Waldemar Brenda, Anna Pyżewska, Krzysztof Sychowicz, Białystok 2014, 230 s. (Seria wydawnicza Oddziału IPN w Białymstoku, tom 20; Studia i materiały)

Kościół rzymskokatolicki w czasach PRL posiadał znaczną niezależność od państwa i dla większości polskiego społeczeństwa był głównym gwarantem zachowania narodowej tożsamości. Rządzący Polską komuniści pozostawali z nim w ciągłym konflikcie, co skutkowało represjami wobec duchowieństwa i wiernych. Skala i rodzaj tych represji zmieniały się w ciągu ponad czterdziestu lat. Sceną zmagań Kościoła z aparatem partyjno-państwowym były tez ówczesne województwa: białostockie i olsztyńskie. Niniejsze wydawnictwo ukazuje regionalny wymiar tej konfrontacji oraz przedstawia rozmaite aspekty funkcjonowania Kościoła zarówno w okresie tzw. Polski Ludowej, jak i po przemianach 1989 r.

SPIS TREŚCI

Wstęp
Wykaz skrótów
Jan Żaryn – Państwo a Kościół katolicki w Polsce (1945–1989)
Ks. Józef Łupiński – Diecezja łomżyńska i jej dzieje
Ks. Andrzej Kopiczko – Wybrane problemy z dziejów diecezji warmińskiej po II wojnie światowej
Waldemar Brenda – Pierwsze lata Kościoła katolickiego w powiecie Piskim na tle sytuacji społeczno-wyznaniowej po II wojnie światowej
Ks. Krzysztof Bielawny – Próba likwidacji Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie przez władze komunistyczne w 1962 r.
Krzysztof Sychowicz – Władze komunistyczne wobec środowisk świeckich i duchownych Kościoła rzymskokatolickiego na Warmii i Mazurach w świetle materiałów SB (1979–1980)
Ks. Wojciech Guzewicz – Zarys dziejów diecezji ełckiej (1992–2007)
Indeks osób
Indeks miejscowości

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry