Nawigacja

Książki – Białystok

„Śmierci się z nas nikt nie boi”. Listy kapłanów archidiecezji wileńskiej z ZSRR. Wybór źródeł

„Śmierci się z nas nikt nie boi”. Listy kapłanów archidiecezji wileńskiej z ZSRR. Wybór źródeł. Wstęp, wybór i opracowanie ks. Adam Szot, Waldemar F. Wilczewski, Białystok 2012, 416 s.(Seria wydawnicza Oddziału IPN w Białymstoku: tom 15)

„Księża archidiecezji wileńskiej pozostali po drugiej wojnie światowej w granicach ZSRS starali się utrzymywać kontakt ze swymi konfratrami przebywającymi w Polsce. W Archiwum Archidiecezji Białostockiej, głównie wśród materiałów po zmarłych kapłanach, przechowywana jest również korespondencja płynąca ze Wschodu. Kapłani – zdając sobie sprawę z możliwości inwigilacji korespondencji – pisali o codziennym życiu w Związku Sowieckim, problemach osobistych, pracy duszpasterskiej, dzielili się swoimi obawami wobec zachodzących przemian. Lektura listów pozwala na uchwycenie głównych problemów nękających księży prowadzących prace duszpasterskie w sowieckiej części archidiecezji wileńskiej, ukazuje ich troski i nadzieje. Odcięci granicą duchowni pytali o losy konfratrów rozproszonych w czasie działań wojennych, czekali na wiadomości płynące z Rzymu w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Sobór Watykański II, liczyli na wieści o kolejnych rządcach archidiecezji oraz – od jesieni roku 1978 – o polskim papieżu. W listach pisanych u schyłku lat osiemdziesiątych osobny watek stanowi reakcja księży »przedwojennych« na podejmujących pracę duszpasterską kapłanów młodszego pokolenia” (ze Wstępu).

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Wstęp
Biogramy księży – autorów i adresatów listów
Dokumenty [145 listów]
Aneks [12 dokumentów]
Bibliografia
Indeks osób
Indeks geograficzny
Wykaz skrótów
Ilustracje
 

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry