Nawigacja

Książki – Białystok

„Mała stabilizacja” w województwie białostockim 1956–1970

„Mała stabilizacja” w województwie białostockim 1956–1970, red. Marcin Markiewicz, Białystok 2012, 249 s. (Seria wydawnicza Oddziału IPN w Białymstoku: tom 17)

Okres rządów Władysława Gomułki jest jednym z najsłabiej rozpoznanych w dziejach PRL. Publikacja niniejszego tomu stanowi próbę zmniejszenia tej luki badawczej w ujęciu regionalnym. Prezentowane artykuły są plonem konferencji naukowej pod tytułem „»Mała stabilizacja« w województwie białostockim 1956–1970. Polityka – gospodarka – społeczeństwo – kultura”, zorganizowanej 24 listopada 2011 r. przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Oddajemy do rąk Czytelników książkę opisującą najważniejsze zagadnienia polityczne i społeczno-gospodarcze w regionie oraz wprowadzającą do obiegu naukowego wiele nowych ustaleń na temat Polski północno-wschodniej w latach 1956–1970.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Wykaz skrótów

 • Tomasz Danilecki – Wybory z 20 stycznia 1957 r. w województwie białostockim – przygotowania, przebieg, wyniki
 • Artur Pasko – Arkadiusz Łaszewicz – I sekretarz KW PZPR w Białymstoku w latach 1956–1972
 • Marcin Markiewicz – Wieś białostocka w okresie „małej stabilizacji” (1956–1970)
 • Andrzej Zawistowski – Trzy „pięciolatki”. Industrializacja województwa białostockiego w latach 1956–1970
 • Eugeniusz Mironowicz – Litwini i Białorusini  w okresie odwilży gomułkowskiej (1955–1958)
 • Krzysztof Sychowicz – Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w województwie białostockim w latach 1956–1970
 • Piotr Łapiński – Służba Bezpieczeństwa KW MO w Białymstoku (listopad 1956 – grudzień 1970)
 • Urszula Gierasimiuk – Marzec 1968 r. w województwie białostockim w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa
 • Joanna Sadowska – W poszukiwaniu normalności – młodzież Białostocczyzny czasów „małej stabilizacji” (1956–1970)
 • Emilia Świętochowska – Sytuacja społeczna kobiet w PRL w latach 1956–1970 na przykładzie województwa białostockiego
 • Jerzy Autuchiewicz – Reorganizacja życia kulturalnego i postawy środowisk twórczych w województwie białostockim w latach 1956–1970
 • Wojciech Wądołowski – Badania socjologiczne na Białostocczyźnie w okresie „małej stabilizacji” (1956–1970)

Indeks osób

Indeks nazw geograficznych

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry