Nawigacja

Książki – Białystok

Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej, tom 4

  • Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej, t. 4
    Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej, t. 4

Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej, tom 4, red. Krzysztof Andrzej Kierski, Olsztyn 2021, 240 s., ISBN  978-83-8229-396-8                         

Publikacja badań historycznych opartych na problematyce społeczno-politycznej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur w latach 1918–1989. Książka zawiera 10 artykułów poświęconych losom ludności polskiej pod okupacją niemiecką.         

do góry