Nawigacja

Książki – Białystok

Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej, tom 2

  • Okładka - Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej, tom 2

Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej, tom 2, red. i oprac. Karol Sacewicz, Sebastian Nowakowski, Olsztyn 2019, 360 s., ISBN: 978-83-8098-778-4

Seria wydawnicza Delegatury IPN w Olsztynie

Tom podzielony jest na trzy bloki tematyczne: Życie społeczne i polityczne Warmii i Mazur, Komunistyczny aparat represji oraz Varia. W pierwszej części znalazły się cztery artykuły, w których autorzy poruszyli zagadnienia szeroko rozumianego życia społecznego i politycznego na Warmii i Mazurach. W drugiej części zamieszczono pięć tekstów dotyczących funkcjonowania komunistycznego aparatu represji, jego struktury, kadr, metod działania oraz ofiar. Ostatnia część zawiera trzy teksty opisujące losy oraz działalność Polaków pod okupacją niemiecką i sowiecką, a także w pierwszych miesiącach po zakończeniu II wojny światowej.

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry