Nawigacja

Archiwalia – Białystok

Archiwum Pełne Pamięci - „Pamiątka z wojska” Obowiązkowa służba w wojskowych batalionach górniczych

W ramach projektu Instytutu Pamięci Narodowej „Archiwum Pełne Pamięci” do Oddziału w Białymstoku wpłynęła kolekcja zdjęć Pana Ludwika Konopki, jednego z ostatnich czynnie działających w Białymstoku członków Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników.

 • 1 Marian Rogowski, żołnierz-górnik kopalnia Wesoła II 1955 r. IMG_3385 (fot. I. Kuna)
 • 2 pluton w drodze do pracy w kopalni Jowisz, JW 2737, Wojkowice Komorne 1956 r.IMG_3365 (fot. I. Kuna)
 • 3 żołnierze-górnicy przed zjazdem do pracy w kopalni Jowisz 1956 r.IMG_3315 (fot. I. Kuna)
 • 4 żołnierze-górnicy w przebieralni łańcuchowej 1956 r.IMG_3325 (fot. I. Kuna)
 • 5 Edward Sikora żołnierz-górnik kopalnia Jowisz 1956 r.IMG_3449 (fot. I. Kuna)
 • 6 w tle szyb kopalni Jowisz 1956 r.IMG_3437 (fot. I. Kuna)
 • 7 Ludwik Konopka przy wywoływaniu fotografii JW 2737 Wojkowice Komorne IMG_3466 (fot. I. Kuna)
 • 8 pluton podczas musztry z bronią Bi_755_3_031 (repozytorium cyfrowe)
 • 9 opis fotografii sporządzony przez Lucjana Konopkę Bi_755_3_032 (repozytorium cyfrowe)
 • 10 sprzątanie sali żołnierskiej Bi_755_3_0011 (repozytorium cyfrowe)
 • 11 sprzątanie sali żołnierskiej Bi_755_3_0011 (fot. I. Kuna)
 • 12 kpr. Ludwik Konopka, st. szer. Zdzisław Szałankiewicz, JW 2737, Wojkowice Komorne 22-07-1956 r. Bi_755_1_0017 (repozytorium cyfrowe)
 • 13 por. Płatek, sierż. Kamiński, kpr. Eugeniusz Chabel, R. Kusak, Jan Piątek, Ludwik Konopka (pierwszy z lewej), JW 2654, Oświęcim 1956 r. (fot. I. Kuna)

Darowizna zawiera ponad 40 fotografii z lat 1955-1957 dotyczących głównie zasadniczej służby wojskowej Pana Konopki początkowo w 1 wojskowym batalionie górniczym w Oświęcimiu (JW 2654), gdzie ukończył szkołę podoficerską i uzyskał stopień kaprala, a następnie w 26 wojskowym batalionie górniczym stacjonującym w Wojkowicach Komornych (JW 2737), gdzie pół roku przepracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Jowisz”.

Darczyńca opowiedział nam, że do kopalni został skierowany z powodu współpracy jego rodziny (stryja) z narodowym podziemiem niepodległościowym działającym w okolicach Łomży.

Dzięki pasji fotografowania Ludwik Konopka zdołał utrwalić prozę codziennego dnia służby w wojsku Rokosowskiego, a także życie żołnierzy „po capstrzyku”.

Na szczególną uwagę w kolekcji zasługują zdjęcia oddające specyfikę służby w batalionie górniczym, pokazujące żołnierzy przygotowujących się do zjazdu na szychtę.

 

Archiwum Pełne Pamięci - w ramach projektu zachęcamy do wydobycia z domowych zbiorów dokumentów ukazujących ważne wydarzenia z dziejów Polski i tych przedstawiających szerzej nieznane lub zapomniane historie rodzinne i podzielenia się nimi za pośrednictwem IPN z innymi.

opracowała J. Drozdowska

fotoedycja I.Kuna

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

do góry