Nawigacja

Aktualności

Edukatorzy z białostockiego oddziału IPN w Dyneburgu – 14 listopada 2019 r.

Zajęcia odbyły się w ramach zainaugurowanego przed miesiącem przez prezesa IPN dr. Jarosława Szarka ,,Przystanku Historia’’ w Dyneburgu.

14 listopada br. w Państwowym Gimnazjum Polskim im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu odbyły się zajęcia edukacyjne przeprowadzone przez pracowników białostockiego OBEN IPN. Tematyka zajęć oscylowała wokół zagadnień związanych z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem losów państwa i narodu polskiego na Kresach Wschodnich. Łącznie w zajęciach wzięło udział około 120 uczniów z sześciu klas w wieku od 13 do 18 lat. Edukatorzy wprowadzili młodzież w następującą tematykę zajęć:

Zagłada polskich elit w czasie II wojny światowej (naczelnik OBEN dr Paweł P. Warot)

Zasady postępowania konspiracyjnego na przykładzie żołnierzy Armii Krajowej (Karolina Dobek)

Partyzantka antysowiecka na ziemiach polskich w latach 1939–1941 (Waldemar Tyszuk)

 – Gen. Bronisław Bohaterewicz – dowódca Samoobrony Grodna (Radosław Wnorowski)

Życie codzienne w sowieckim łagrze (Patrycja Leszczyńska).

Młodzież brała aktywny udział w zajęciach odpowiadając na pytania prelegentów. Poprawne odpowiedzi były nagradzane upominkami, które stanowiły m.in. broszury o tematyce prezentowanej podczas spotkania. Wręczone opracowania pomogą uczniom w pogłębieniu wiedzy historycznej.

Pracownicy białostockiego IPN przekazali także nauczycielom liczne materiały edukacyjne, w tym: gry planszowe, albumy, Kalendarze nauczyciela, broszury oraz teki edukacyjne. Ponadto zarówno uczniowie jak i nauczyciele otrzymali wpinki okolicznościowe w kształcie nieśmiertelnika.

Dzień wcześniej, w drodze na Łotwę, delegacja białostockiego oddziału IPN zapaliła znicze na cmentarzu w Duksztach Starych na Litwie, gdzie spoczywa ponad 100 polskich żołnierzy poległych w walce z bolszewikami w 1920 r.

Drugi dzień pobytu w Dyneburgu pracowników Oddziału IPN w Białymstoku upłynął na uroczystym celebrowaniu 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz Łotwę. Łotysze swoje Święto Niepodległości obchodzą tydzień później niż Polacy – 18 listopada.

Zorganizowana przez Państwowe Gimnazjum Polskie im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu uroczystość odbywała się w wyremontowanym budynku szkoły przy ul. Marijas. Wstęgę, symbolizującą otwarcie nowego rozdziału w historii szkoły, przecięli wspólnie dyrektor Biura Polonijnego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Seroczyński oraz mer Dyneburga  Andrejs Elksnins.

Głównym punktem uroczystości były występy najmłodszych uczniów Państwowego Gimnazjum Polskiego, harcerzy tamtejszego hufca ZHR oraz zespołu pieśni i tańca „Kukułeczka”.

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniami przybyłych gości, m.in. dyrektora Biura Polonijnego Senatu RP – Grzegorza Seroczyńskiego, konsula RP na Łotwie – Małgorzaty Hejduk-Gromek, która odczytała list ambasador RP na Łotwie Moniki Michaliszyn oraz dyrektor szkoły Haliny Smulko. W imieniu dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku głos zabrał naczelnik OBEN dr Paweł Warot, który podkreślił jak bardzo cenna jest Niepodległość i jak trudną drogę przebyły oba narody, aby po I wojnie światowej ją odzyskać.

do góry