Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022

12 listopada 2022 roku w Nowoberezowie (gm. Hajnówka) odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia odrestaurowanego staraniem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, połączona z obchodami Święta Niepodległości, w asyście honorowej 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

 

Podczas wydarzenia eksponowana była również wystawa białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej „Józef Piłsudski Honorowy Obywatel. Wystawa w 100. rocznicę nadania honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku Józefowi Piłsudskiemu”, o której opowiedziała w swoim wystąpieniu naczelnik Urszula Gierasimiuk.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku reprezentował: dyrektor Oddziału dr Marek Jedynak, który podczas uroczystości wygłosił przemówienie, pełniąca obowiązki naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa - dr Bożena Koszel-Pleskaczuk, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej - Urszula Gierasimiuk, główny specjalista w Oddziałowym referacie Biura Poszukiwań i Identyfikacji i prezes Stowarzyszenia Historycznego im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Hajnówce - Bogusław Łabędzki. Wydarzenie poprowadziła natomiast Barbara Wnorowska.

W świecie pełnym instytucji i urzędów wciąż potrzebni są Polsce działacze społeczni, którzy opierają się schematom, wychodzą poza utarte przepisami drogi. Potrzebni są nam obywatele, którzy dają przykład jak Józef Piłsudski, że działanie dla dobra Ojczyzny jest najwyższym priorytetem - mówił podczas swojego wystąpienia dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr Marek Jedynak.

Historia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowoberezowie sięga roku 1936. Wówczas mieszkańcy wsi - w pierwszą rocznicę śmierci Marszałka, dokładnie 12 maja 1936 roku dokonali uroczystego odsłonięcia monumentu z inicjatywy Józefa Cholubko - dyrektora ówczesnej szkoły. Po wybuchu II wojny światowej pomnik zniszczyła Armia Czerwona. Jednak w 1992 roku monument ustawiono przed budynkiem szkoły na nowo z inicjatywy ówczesnej dyrektor placówki - Pani Ireny Dawidziuk. Z kolei rok później, tj. w 1993 roku szkole w Nowoberezowie nadano imię Marszałka Piłsudskiego. Niestety w 1997 roku placówka przestała pełnić funkcje edukacyjne.

 

Wśród zgromadzonych na wydarzeniu, obok mieszkańców Nowoberezowa i okolic, warto wymienić m.in.: Irenę Dawidziuk - inicjatorkę zbudowania pomnika i ustawienia go pod szkołą w 1992 roku i odrestaurowania go obecnie, wojewodę podlaskiego – Bohdana Paszkowskiego reprezentującego na uroczystościach Prezesa Rady Ministrów, Annę Krakowiak reprezentującą Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - ministra Jana Józefa Kasprzyka, która odczytała list okolicznościowy od szefa Urzędu, senatora Rzeczpospolitej Polskiej – Jacka Boguckiego Henryka Łukaszewicza – reprezentującego Pana Dariusza Piontkowskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki członka Zarządu Województwa Podlaskiego - Marka Malinowskiego, wójta Gminy Hajnówka – Lucynę Smoktunowicz, komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce – starszego brygadiera Piotra Koszczuka, zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce – Komisarza Adama Siegienia, porucznika Sławomira Stepaniuka - reprezentującego Komendanta Placówki Straży Granicznej w Narewce, chorążego Andrzeja Awksentiuka - reprezentującego Komendanta Placówki Straży Granicznej w Białowieży, zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk – Urszulę Olejnicką, kierownika Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży - prof. Rafała Palucha, księdza kanonika Zygmunta Bronickiego – proboszcza parafii świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce, księdza protojereja Jana Kazimiruka – proboszcza parafii prawosławnej w Nowoberezowie a zarazem kapelana Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, księdza Roberta Figurę – kapelana Sybiraków Diecezji Drohiczyńskiej, przewodniczącego Podlaskiego Zarządu Regionu NSZZ ”Solidarność” – Józefa Mozolewskiego wraz z Panem Romanem Sadokierskim Członkiem Prezydium Zarządu Regionu, prezesa Związku Piłsudczyków Oddziału w Białymstoku – Piotra Siwickiego (pracownika Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku), wiceprezesa Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Okręgu Podlaskiego – pułkownika Józefa Bardłowskiego, przedstawicieli lasów państwowych z Nadleśnictwa Hajnówka na czele z Krzysztofem Zamojskim, służb mundurowych i wielu innych.

Uroczystości towarzyszyła muzyczna oprawa w wykonaniu Chóru Polskiej Pieśni Narodowej z Bielska Podlaskiego. 

Ostatnim punktem uroczystości było wydarzenie słowno-muzyczne „Wspomnienie o Marszałku Józefie Piłsudskim” z udziałem Ewy Dałkowskiej i Dominika Rosłona.

 

 • Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022, Fot. Natalia Krzwicka
 • Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Józefa Piłsudskiego - Nowoberezowo, 12 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
do góry