Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022

7 listopada 2022 roku w  Czerwonym Borze odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy memoratywnej na budynku Zakładu Karnego upamiętniającej opozycjonistów antykomunistycznych przetrzymywanych i represjonowanych przez władze komunistyczne PRL w Wojskowym Obozie Specjalnym nr 6 w Czerwonym Borze w latach 1982-1983.

Wydarzenie rozpoczęło się od Mszy świętej w kaplicy ośrodka Caritas “Przystanek w drodze” w Czerwonym Borze. Następnie odbyły się przemówienia na sali w Zakładzie Karnym: Józefa Godlewskiego - prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Represjonowanych w Specjalnych Obozach Wojskowych w latach 1982–1983, który odczytał list od Jana Kasprzyka - Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Głos zabrał również dr Marcin Dąbrowski z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Lublinie, który opowiedział pokrótce o tle nagłego powołania prawie 1700. mężczyzn 5 listopada 1982 roku do służby wojskowej. Następnie kilka słów do zgromadzonych skierował dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie ppłk Wojciech Szczudło. Podczas uroczystości prelekcję okolicznościową pt. "Formy internowania w stanie wojennym"wygłosila pełniąca obowiązki naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dr Bożena Koszel-Pleskaczuk. Na wydarzeniu obecna była również naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej - Urszula Gierasimiuk oraz kierownik Referatu do Spraw Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Białymstoku - Bogusław Łabędzki. 

Inicjatorem upamiętnienia zrealizowanego przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Represjonowanych w Specjalnych Obozach Wojskowych w latach 1982–1983 oraz Zakład Karny w Czerwonym Borze.

Na uroczystości obecni byli zarówno ówcześni internowani, ich rodziny i najbliżsi, jak i przedstawiciele służb mundurowych i lokalni politycy.  

W tym roku przypada 40. rocznica utworzenia obozu w Czerwonym Borze. 

Na terenie całej Polski istniało 10 takich ośrodków wojskowych jak w Czerwonym Borze , m.in. w Chełmnie, Koszalinie, Węgrzynie, Trzebiatowie, Butowie itd. Osadzeni spędzili tam trzy miesiące. W jednostkach tych starano się upokorzyć represjonowanych, a potem pozyskać ich do współpracy z aparatem bezpieczeństwa PRL-u. Dostawali oni absurdalne zadania, takie jak budowa drogi ze śniegu i ziemi. Oficerowie SB, wywiadu i kontrwywiadu wojskowego często robili przesłuchania.

Na placu uroczystości prezentowana była również przy tej okoliczności tematyczna wystawa Biura Edukacji Narodowej IPN.

 • Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka IPN
 • Odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej pamięci represjonowanych z lat 1982-83 - Czerwony Bór, 7 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka IPN
do góry