Nawigacja

Aktualności

4. tom "Studiów z historii najnowszej Polski" (darmowy pdf online) z artykułami historyków z białostockiego Oddziału IPN

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z 4. tomem "Studiów z historii najnowszej Polski", gdzie znajdą Państwo artykuły naukowców z białostockiego Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN.

  • 4. tom "Studiów z historii najnowszej Polski"

Studia z historii najnowszej Polski, t. 4, red. Rafał Łatka, Warszawa 2022, 280 s., ISBN 978-83-8229-529-0 (druk), ISBN 978-83-8229-530-6 (pdf online)

W 4. tomie "Studiów z historii najnowszej Polski" znajdą Państwo artykuły ułożone w porządku chronologicznym i obejmujące szerokie spektrum zagadnień z historii najnowszej Polski – począwszy od czasów II RP, przez lata II wojny światowej, aż po okres PRL. Tom składa się z 17. artykułów. Został on podzielony na dwie części: pierwsza obejmuje lata 1918–1945, druga zaś okres komunistycznej dyktatury (z pewnymi akcentami współczesnymi).

Artykuły naukowców z białostockiego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku:

  • Marta Kupczewska - Pomoc obywateli polskich dla ludności żydowskiej na obszarze przedwojennego województwa wileńskiego w okresie okupacji niemieckiej – analiza sieci kontaktów.
  • Paweł Kornacki - Początek okupacji niemieckiej w Łomży – lato 1941 r. Eksterminacja ludności żydowskiej w świetle wybranych relacji.
  • Jerzy Autuchiewicz - Inteligencja białostocka w ocenie PPR (1944/1945–1948).
  • Marek Kozak - Opozycja studencka w Białymstoku w latach 1968–1980. Zarys zagadnienia.

Treść periodyku do pobrania w formie PDF

do góry