Nawigacja

Aktualności

Zmiana na stanowisku dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku

3 listopada 2022 r. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki powołał na stanowisko dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku dr. Marka Jedynaka. Zastąpił on na tym stanowisku dr. hab. Piotra Kardelę.

  • dr Marek Jedynak - dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku

Marek  Jedynak  –  doktor  nauk  humanistycznych  w  zakresie  historii,  absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i studiów podyplomowych z archiwistyki i zarządzania dokumentacją na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W  latach  2008–2017  pracownik  Archiwum  Delegatury  IPN  w  Kielcach.  Następnie główny specjalista  w  Referacie  Badań  Historycznych  Delegatury  Instytutu  Pamięci  Narodowej  w Kielcach oraz współpracownik Studium Polski Podziemnej w Londynie. W swojej pracy naukowej zajmuje się działalnością Armii Krajowej oraz losami żołnierzy AK po II wojnie światowej w Polsce i na emigracji.

Autor  ponad  150  artykułów  popularnonaukowych  i  naukowych  oraz  książek: Robotowcy 1943  (2007); Kapliczka na  Wykusie  (2009);  Dokumenty do dziejów Zgrupowań Partyzanckich  AK  „Ponury”  (2014);  Niezależni  kombatanci  w  PRL  (2014)  –  nagrodzonej tytułem Książka Historyczna Roku 2014; Władysław Wasilewski „Oset”, „Odrowąż” (2016);  Dziennik „Staszka”. Zapiski st. strz. z cenz. Stanisława Wolffa (2019). Współautor biografii Pułkownik  Jan  Piwnik  „Ponury”  (2013),  Major  Eugeniusz  Gedymin  Kaszyński  „Nurt”,  „Mur”,  „Zygmunt”  (2019),  a  także  Inwentarza  zespołu  archiwalnego  Wojskowego  Sądu  Rejonowego w Kielcach (2014).

do góry