Nawigacja

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Archiwów - Białystok, 9 czerwca 2022

  • Międzynarodowy Dzień Archiwów - Białystok, 9 czerwca 2022

9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Tego dnia archiwa na całym świecie przypominają o swojej misji oraz znaczeniu źródeł archiwalnych jako części dziedzictwa narodowego.

Utworzenie Instytutu Pamięci Narodowej umożliwiło przejęcie materiałów po dawnych archiwach organów bezpieczeństwa państwa PRL. Tysiące osób mogły zapoznać się z tym, co na ich temat zgromadziła bezpieka. Wyjaśniło się wiele losów osób zaginionych i represjonowanych.

 

Białostockie Archiwum IPN dzieli się na trzy działy.

Referat Informacji i Sprawdzeń opiekuje się ewidencyjnym zbiorem danych dawnych organów bezpieczeństwa – kartotekami  i repertoriami.

Archiwiści z  Referatu Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów we współpracy z odpowiednimi instytucjami (m.in. policją i sądami) wciąż pozyskują nowe materiały archiwalne – również od osób prywatnych. Do chwili obecnej zgromadzono ponad 3,5 tys. metrów bieżących akt. Zdecydowana większość to dokumenty papierowe, ale wśród nich znajdują się też liczne zdjęcia, a także taśmy filmowe i magnetofonowe. Sprawne przeszukiwanie zasobu umożliwia elektroniczny system informacji archiwalnej - Cyfrowe Archiwum, za pomocą którego można wyszukiwać nazwiska, sygnatury, inne słowa z tytułów oraz opisów akt.

Referat Udostępniania umożliwia osobom zainteresowanym zapoznawanie się z zasobem archiwalnym. Udostępniamy materiały osobom prywatnym, naukowcom, dziennikarzom, organom wymiaru sprawiedliwości, organom administracji publicznej oraz podmiotom prawnym

 

Codzienna, mrówcza praca archiwistów wymaga bardzo rozległych kompetencji, w tym znajomości najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i informatycznych. Archiwum IPN, aby sprostać zadaniu zapewnienia dostępu do wiedzy o przeszłości, korzysta z nowoczesnych  technologii. Niewidoczne na pierwszy rzut oka działania archiwistów stanowią istotny wkład w ukazujące się wydawnictwa, wystawy, katalogi internetowe, śledztwa, audycje telewizyjne i radiowe oraz artykuły.

 

Z tej okazji pragniemy Państwu przypomnieć krótki film promujący działalność Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku.

Film ,,Tropem prawdziwych historii” powstał dzięki zaangażowaniu archiwistów przy współpracy kolegów z Oddziałowego Biura Lustracyjnego oraz Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej.

Za pomoc w realizacji materiału filmowego dziękujemy również Konnej Grupie Rekonstrukcji Historycznych „Kresy”.

W filmie wystąpili pracownicy Oddziału IPN w Białymstoku: Barbara Gołubowska,  Piotr Siwicki, Izabela Kuna, Anna Kuźma, Justyna Wasiluk,  Karol Usakiewicz, Dariusz Gogolewski z Oddziałowego Archiwum.

Operator kamery, dźwięk, postprodukcja - Paweł Bezubik.

Scenariusz, reżyseria, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty: Marzena Autuchiewicz, Jolanta Brzozowska, Justyna Gogolewska, Anna Olesińska, Monika Prus i Sylwia Wilczewska z Oddziałowego Archiwum IPN.

Zdjęcia z planu filmowego: Jolanta Brzozowska i Izabela Kuna.

do góry