Nawigacja

Aktualności

Wernisaż wystawy „Karnawał białostockiej Solidarności w obiektywie Mirosława Bujanowskiego” – Białystok, 25 września 2020

25 września 2020 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbył się uroczysty wernisaż wystawy „Karnawał białostockiej Solidarności w obiektywie Mirosława Bujanowskiego”. Wystawa jest efektem współpracy białostockiego oddziału IPN z Archiwum Państwowym w Białymstoku, Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” Politechniki Białostockiej oraz Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii PB. Partnerem projektu był Artur Kosicki – marszałek województwa podlaskiego.

Wystawa „Karnawał białostockiej Solidarności…”, której autorem jest Karolina Dobek z oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku, jest po ekspozycji „Tu rodziła się Solidarność” kolejną inicjatywą Instytutu upamiętniającą 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. Przedstawia niepublikowane nigdy wcześniej zdjęcia inż. Mirosława Bujanowskiego, fotografika amatora. Ukazują one Białystok u progu lat 80. XX w., codzienne troski mieszkańców miasta, powszechny smutek i szarzyznę dnia codziennego doby PRL, a zatem choćby ogromne sklepowe kolejki. Ekspozycja dokumentuje strajki w Białymstoku dające początek ruchowi solidarnościowemu, którego powstanie obudziło w ludziach nadzieję na polepszenie życia i wyzwolenie od komunistycznej władzy. Fotografie doskonale przekazują okres szesnastu miesięcy legalnej działalności „Solidarności” w Białymstoku, rodzącą się wolność, objawem której były m.in. świetnie uchwycone sceny celebrowania zakazanych wcześniej przez komunistów polskich świąt narodowych. Wystawa upamiętnia również postać samego autora przedstawionych na niej fotografii – zmarłego 25 września 2017 r. inż. Mirosława Bujanowskiego, wieloletniego pracownika Politechniki Białostockiej, pasjonata historii. Nieprzypadkowo wernisaż zorganizowano dokładnie w 3. rocznicę jego śmierci, w miejscu, w którym pracował.

Wystawie towarzyszył kolportowany wśród uczestników otwarcia wernisażu katalog zawierający blisko 150 unikatowych fotografii. Album ten otwiera słowo wstępne dr. hab. Piotra Kardeli – dyrektora oddziału IPN w Białymstoku. Wspomnienia o inż. Bujanowskim opracowała dr Bożena Koszel-Pleskaczuk z PB, a szkic o „Solidarności” dr Marek Kietliński – dyrektor AP w Białymstoku, autor wielu opracowań na temat ruchu solidarnościowego w regionie.

Cała uroczystość poprzedzona krótką konferencją prasową rozpoczęła się o godz. 12:00 w auli Wydziału Elektrycznego PB. Prowadzącymi byli Urszula Gierasimiuk – naczelnik OBEN IPN w Białymstoku oraz dr inż. Paweł Myszkowski – przewodniczący organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” PB. Wśród witanych gości znaleźli się m.in. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski wraz z małżonką, wicewojewoda podlaski dr Tomasz Madras, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Józef Mozolewski. W otwarciu wystawy – przy zachowaniu obostrzeń reżymu sanitarnego – uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych, duchowni, przedstawiciele środowisk solidarnościowych i byłej opozycji, pracownicy PB, a także rodzina Mirosława Bujanowskiego, w tym jego trzech synów. Obecny był też przedstawiciel marszałka województwa.

Uroczystość rozpoczęła się minutą ciszy poświęconą zmarłemu przed kilkoma dniami Tadeuszowi Waśniewskiemu, związanego z podlaską „Solidarnością”, który już w młodości za angażowanie się w działalność opozycyjną zapłacił komunistycznym więzieniem. Sylwetkę pana Tadeusza przedstawiła Stanisława Korolkiewicz z WiR-u. Następnie głos zabrali rektor PB dr hab. Marta Kosior-Kazberuk i dyrektor oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela, który powiedział m.in.:

Jeśli komuniści w PRL byli mistrzami propagandy sukcesu, wyrafinowanych, podstępnych czy wręcz perfidnych metod zniekształcania faktów, fałszowania prawdy historycznej, czy plugawienia niemogących się bronić przeciwników, to obrazy Mirosława Bujanowskiego w wymiarze regionalnym demaskują te oczywiste manipulacje – pokazują sytuację w komunistycznej Polsce lat 80. taką, jaka ona rzeczywiście była. Ich wartość jest tym większa, że przedstawiają polskie tęsknoty za wolnością, której „Solidarność” w czasie szesnastomiesięcznego karnawału była widomym dla Polaków spełnieniem. 

Głos następnie zabrali m.in.: minister Dariusz Piontkowski, wojewoda dr Tomasz Madras, dr Marek Kietliński i przewodniczący Józef Mozolewski. Wspomnienia o Mirosławie Bujanowskim, cytując jego pamiętnik, przekazał jeden z synów zmarłego inżyniera oraz bratowa. Następnie goście przystąpili do zwiedzania wystawy.

Wydarzenie Patronatem Honorowym objęli: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” Józef Mozolewski i rektor Politechniki Białostockiej dr hab. Marta Kosior-Kazberuk.

 

do góry