Nawigacja

Aktualności

24 września 2020 r. zmarł Tadeusz Waśniewski

  • Tadeusz Waśniewski

Tadeusz Waśniewski urodził się 25 października 1936 r. w Goniądzu od września 1980 r. był członkiem „Solidarności”. Został Przewodniczącym Uczelnianego Komitetu Założycielskiego „Solidarności” Politechniki Białostockiej. Od października 1980 r. był członkiem Prezydium Komisji Zakładowej oraz członkiem Prezydium MKZ „Solidarność” Regionu Białystok. W czerwcu 1981 r. był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Białystok, został członkiem Zarządu Regionu. Na przełomie września i października był delegatem I Krajowego Zjazdu Delegatów.

Kolportował wydawnictwa niezależne oraz uczestniczył w akcji zbierania podpisów pod petycją ws. uwolnienia więźniów politycznych.

Został internowany 13 grudnia 1981 r. W Ośrodkach Odosobnienia w Białymstoku i Suwałkach przebywał do 31 marca 1982 r.

Od 10 marca 1981 do 28 sierpnia 1982 r. był rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Rozrabiaka oraz od 13 września 1985 do 27 maja 1986 r.  przez Wydz. III WUSW w Białymstoku w ramach SOS krypt. Bumerang.

Po roku 1989 należał do Konfederacji Polski Niepodległej, był członkiem Zarządu Głównego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku.

W 1995 r. był prezesem Społecznego Komitetu ds. Ekshumacji i Pochówku Zamordowanych w Lesie k. Olmont Żołnierzy Polski Podziemnej, doprowadził do ekshumacji 8 ofiar komunistycznego mordu w Olmontach w 1946 r.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. W latach 1969-2001 był pracownikiem naukowym Politechniki Białostockiej.

 

do góry