Nawigacja

Książki – Białystok

Odwilż na prowincji. Białostocczyzna 1956–1960

Marcin Markiewicz, Odwilż na prowincji. Białostocczyzna 1956–1960, Białystok – Warszawa 2018, 378 s.+26 s. wkł. zdj., ISBN: 978-83-8098-537-7

Seria wydawnicza Oddziału IPN w Białymstoku, tom 37

Odwilż polityczna 1956 r. była badana przede wszystkim z perspektywy procesów zachodzących w Warszawie i kilku innych dużych miastach. Polski Październik miał jednak swoje prowincjonalne oblicze, a u podstaw tej książki legło przekonanie autora, iż badania nad odwilżą należy rozciągnąć również na peryferia życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego. W przeciwnym wypadku obraz polskiej prowincji w okresie PRL będzie dalece niepełny. Autor analizuje, jak na procesy odwilżowe zareagowały władze partyjno-państwowe i społeczeństwo Białostocczyzny, opisuje też lokalną skalę i dynamikę tych procesów. Przedstawia interakcje miejscowych władz z warszawską centralą, ale też ze społeczeństwem. Śledzi odwilżowe zmiany w lokalnym aparacie władzy różnych szczebli, w partiach satelickich, jak również w środowiskach wiejskim, robotniczym, inteligenckim i młodzieżowym. W książce znajdziemy analizę wpływu Października '56 na białostocką kulturę, prasę i zamieszkujące region mniejszości narodowe. Wiele miejsca poświęcono problemom społecznym i życiu codziennemu mieszkańców białostockiej prowincji w czasach stalinowskich i w okresie „małej stabilizacji”.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944–1989”.

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry