Nawigacja

Książki – Białystok

W godzinie próby. Żołnierze podziemia niepodległościowego w Białostockiem po 1944 roku i ich losy

Anna Chmielewska, Jolanta Drozdowska, Justyna Gogolewska, W godzinie próby. Żołnierze podziemia niepodległościowego w Białostockiem po 1944 roku i ich losy, wydanie II poprawione, Białystok – Warszawa 2018, 304 s., ISBN: 978-83-8098-568-1

Album ukazuje losy żołnierzy formacji niepodległościowych działających po lipcu 1944 r. na Białostocczyźnie (AK-AKO-WiN oraz NOW-NSZ-NZW) za pomocą fotografii zachowanych w Archiwum IPN. Podzielony jest na dwie zasadnicze części. Pierwsza – „My jesteśmy z miast i wiosek polskich…” – ukazuje podziemie niepodległościowe na Białostocczyźnie przez pryzmat poszczególnych organizacji i oddziałów. Część druga – Między bohaterstwem a zdradą – poświęcona jest losom wybranych żołnierzy podziemia. Obie części zawierają bogatą ikonografię uzupełnioną informacją historyczną – najczęściej w postaci biogramów. Całość poprzedzona jest wstępem, w którym scharakteryzowano organizacje niepodległościowe na Białostocczyźnie w latach 1944–1957.

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry