Nawigacja

Książki – Białystok

„Rezonans” 1982-1989. Pismo Regionu Warmińsko-Mazurskiego Solidarność Olsztyn

Dominik Krysiak, „Rezonans” 1982-1989. Pismo Regionu Warmińsko-Mazurskiego Solidarność Olsztyn, Olsztyn 2011, 136 s.

Niniejszy katalog jest uzupełnieniem wystawy „Prasa i wydawnictwa niezależne na Warmii i Mazurach w latach 1980–1989”, przygotowanej przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie i Bibliotekę Uniwersytecką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

„Rezonans” to najdłużej ukazujące się na Warmii i Mazurach pismo podziemne. W latach 1982–1989 wydano sto numerów tego biuletynu. Po wprowadzenia stanu wojennego był on symbolem protestu i demonstracją niezłomności lokalnego środowiska opozycyjnego, upominającego się o wolność słowa i demokratyzację życia publicznego. W katalogu „Rezonans. Pismo Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Solidarność Olsztyn (1982–1989)” przedstawiono dzieje i funkcjonowanie pisma oraz scharakteryzowano jego zawartość i szatę graficzną. Ważnym elementem pracy jest cześć poświęcona działaniom aparatu bezpieczeństwa wobec drukarzy, redaktorów i kolporterów „Rezonansu”. Całość uzupełniona jest wyborem dokumentów, wykazem prezentującym zasób poszczególnych numerów pisma w olsztyńskich bibliotekach oraz opisem bibliograficznym biuletynu według bazy polskich czasopism niezależnych, sporządzonym przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Publikacja została opatrzona przypisami, wykazem skrótów oraz indeksem osób.

Publikacja dostępna nieodpłatnie w Delegaturze IPN w Olsztynie.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
Powstanie i losy pisma do 1989 r.
Aparat bezpieczeństwa wobec „Rezonansu”
Zawartość i szata graficzna
Przypisy
Wybór dokumentów
„Rezonans” w zasobach bibliotek olsztyńskich
Opis bibliograficzny „Rezonansu” według Biblioteki Narodowej w Warszawie
Wykaz skrótów
Bibliografia
Indeks osób

 

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry