Nawigacja

Książki – Białystok

Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim (1944–1956)

Tomasz Danilecki, Marcin Zwolski, Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim (1944–1956), Białystok 2008, 288 s. (seria wydawnicza Oddziału IPN w Białymstoku, t. 6)

Nakład wyczerpany

Książka jest efektem kilkuletnich badań autorów nad dziejami aparatu bezpieczeństwa w największym w Polsce powiecie Bielsk Podlaski, będącym zarazem obszarem specyficznym, bo przemieszanym pod względem narodowościowym, wyznaniowym i kulturowym. Opisuje historię powstania i działalność Powiatowego UBP w Bielsku Podlaskim, w tym walkę z podziemiem niepodległościowym, udział UB w kolektywizacji, działania prowadzone wobec Kościoła katolickiego i kapłanów. Ponadto w książce zamieszczono biogramy i fotografie ponad 100 funkcjonariuszy PUBP. Książka zawiera też interesującą wkładkę zdjęciową.

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry