Nawigacja

Książki – Białystok

Exodus. Deportacje i migracje (wątek wschodni). Stan i perspektywy badań

Exodus. Deportacje i migracje (wątek wschodni). Stan i perspektywy badań, pod red. Marcina Zwolskiego, Warszawa–Białystok 2008, 168 s. (seria „Konferencje IPN”, t. 36)

Nakład wyczerpany

W niniejszym tomie prezentujemy materiały z konferencji „Exodus – deportacje i migracje (wątek wschodni). Stan i perspektywy badań”, zorganizowanej przez ośrodek badawczy „Exodus. Centrum naukowo-edukacyjne deportacji, repatriacji i migracji w Polsce północno-wschodniej”, utworzony przy Oddziale IPN w Białymstoku. Autorzy referatów, reprezentujący różne ośrodki naukowe z kraju i zagranicy, przedstawili wiele zagadnień związanych z przymusowymi migracjami grup społecznych w czasie wojny i w okresie powojennym.

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry