Nawigacja

Książki – Białystok

Województwo białostockie w latach II wojny światowej. Wybór źródeł

Województwo białostockie w latach II wojny światowej. Wybór źródeł, red. Krzysztof Sychowicz, wybór i oprac. Marcin Markiewicz, Andrzej Muczyński, Krzysztof Sychowicz, Białystok–Warszawa 2007, 113 s. (seria „Materiały edukacyjne”, t. 3)

SPIS TREŚCI

Wstęp

Początek wojny - wrzesień 1939 r.
1. Spalenie wsi Bogusze (powiat szczuczyński) przez wojska niemieckie
2. Pierwsza egzekucja ludności cywilnej w Białymstoku dokonana przez Niemców
3. Obrona Grodna przed agresją sowiecką
4. Wkroczenie wojsk sowieckich na Suwalszczyznę
5. Los polskiej rodziny ziemiańskiej mieszkającej w majątku Czartajew koło Siemiatycz po wejściu wojsk sowieckich
6. Represje wojsk niemieckich wobec mieszkańców Suwalszczyzny (aresztowania, przesłuchania, praca przymusowa w Prusach Wschodnich)

Okupacja sowiecka
7. Partyzantka antysowiecka na Białostocczyźnie
8. Pierwsza deportacja obywateli polskich do ZSRR 10 lutego 1940 r. - losy rodziny Naruszów z Białowieży
9. Represje sowieckie w Augustowie w latach 1940-1941
10. Druga deportacja obywateli polskich do ZSRR 13 kwietnia 1940 r.
11. Młodzież łomżyńska podczas okupacji sowieckiej 1939-1941
12. Więzienie białostockie podczas okupacji sowieckiej 1939-1941

Życie pod okupacją niemiecką
13. Sytuacja mieszkańców powiatu bielskiego podczas okupacji niemieckiej
14. Fragment sentencji wyroku sądowego w sprawie Waldemara Arthura Macholla z 15 lipca 1949 r.
15. Życie codzienne na suwalskiej wsi pod okupacją niemiecką
16. Represje niemieckie w Sejnach w 1940 r.
17. Początek wojny niemiecko-sowieckiej w oczach mieszkańców miasteczka Rutki (koniec czerwca 1941 r.)
18. Okoliczności wymordowania ludności żydowskiej w 1941 r. w Wąsoszu (powiat szczuczyński)
19. Rozstrzeliwanie ludności żydowskiej przez Niemców w lesie Pietrasze latem 1941 r.
20. Masowa egzekucja w Nowosiółkach w 1941 r.
21. Odezwa Niemieckiego Frontu Pracy do Polaków mieszkańców Okręgu Białostockiego, wzywająca do wydajnej pracy i posłuszeństwa wobec niemieckiego okupanta
22. Różne postawy żołnierzy niemieckich wobec polskiej ludności cywilnej i jeńców wojennych w Białymstoku w latach 1941-1942
23. Represje niemieckie wobec ludności żydowskiej
24. Uwolnienie w nocy z 31 października na l listopada 1942 r. z siedziby gestapo w Białymstoku wyższych oficerów Białostockiego Okręgu Armii Krajowej
25. Odmowa przyjęcia obywatelstwa niemieckiego
26. Praca przymusowa pod okupacją niemiecką w Białymstoku
27. Ogłoszenie niemieckie o akcjach odwetowych wobec Polaków w Okręgu Białostockim
28. Działalność Teodora Iljaszewicza w Komitecie Białoruskim (1941-1944)
29. Fritz Friedel o Komitecie Białoruskim
30. Mordowanie przez Niemców ludności żydowskiej i inteligencji polskiej w lesie giełczyńskim w 1943 r.
31. Ratowanie ludności żydowskiej przez Polaków podczas II wojny światowej
32. Wybuch powstania w getcie w Białymstoku 16 sierpnia 1943 r.
33. Życie codzienne na wsi białostockiej pod okupacją niemiecką
34. Pacyfikacja wsi Krasowo-Częstki (powiat wysokomazowiecki) 17 lipca 1943 r.
35. Opis zbrodni dokonywanych przez Niemców w lesie koło Grabówki
36. Warunki życia i pracy w obozie w Knyszynie - relacja więźnia
37. Rozstrzeliwanie ludności polskiej w lesie w pobliżu wsi Jeziorko
38. Akcja likwidacji śladów zbrodni popełnionych przez okupanta niemieckiego w Polsce północno-wschodniej

Epilog
39. Walki żołnierzy Armii Krajowej, Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych w Czerwonym Borze w czerwcu 1944 r.
40. Bitwa żołnierzy 9 pułku strzelców konnych AK i NSZ z wojskami niemieckimi na Grzędach 8-9 września 1944 r.
41. Losy Henryka Wiśniewskiego, żołnierza Armii Krajowej
42 Represje żołnierzy sowieckich wobec mieszkańców wsi Sikory-Bartkowięta (powiat wysokomazowiecki) w październiku 1944 r.
43. Stosunek mieszkańców Grodzieńszczyzny i okolic Bielska Podlaskiego do władz komunistycznych w styczniu 1945 r.

Aneks

Wybór literatury
Wykaz skrótów
Indeks osób
Indeks geograficzny
 

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry