Nawigacja

Książki – Białystok

Marzenia o orle w koronie. Nauczyciele i młodzież Polski północno-wschodniej wobec władzy w latach 1980-1986

Jarosław Schabieński, Krzysztof Sychowicz, Marzenia o orle w koronie. Nauczyciele i młodzież Polski północno-wschodniej wobec władzy w latach 1980–1986, Białystok 2004, s. 116

książka do kupienia w Białostockim Oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego

Praca opisuje postawy, działalność polityczną i społeczną nauczycieli oraz młodzieży szkolnej (po części akademickiej) w latach 1980-1986. Punktem odniesienia jest powstanie i działalność na terenie trzech ówczesnych województw (suwalskie, białostockie, łomżyńskie) struktur NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania. Zasadniczą treść książki tworzy opis szykan i represji wobec nauczycieli oraz młodzieży, podejmowanych przez administrację oświatową (dyrekcje, kuratoria), partyjną (PZPR), prokuraturę i sadownictwo powszechne, MO i SB oraz aparat wojskowy (wojskowi komisarze, sądy wojskowe). Opracowanie ma charakter regionalny i faktograficzny, przynosi pokaźną ilość informacji szczegółowych, odnoszących się do środowiska oświatowego na tym obszarze, tworzących istotną treść pracy i stanowiących o jej wartości. Jest to pierwsza tego typu publikacja opisująca losy i postawy młodzieży oraz nauczycieli na tym terenie.

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry