Nawigacja

Komunikaty

Prokurator OKŚZpNP w Białymstoku umorzył śledztwo w sprawie podrobienia dokumentów z teczki tajnego współpracownika o pseudonimie „Bolek”

Barbara Niedzielko
Data publikacji 13.07.2018

Białystok, dnia 12 lipca 2018 roku

Postanowieniem z dnia 2 lipca 2018 roku prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku umorzył śledztwo w sprawie podrobienia przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na szkodę Lecha Wałęsy, w okresie od dnia 21 grudnia 1970 roku do dnia 29 czerwca 1974 roku w Gdańsku, dokumentów umieszczonych w teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika o pseudonimie „Bolek”.

Przyczyną umorzenia śledztwa było stwierdzenie, że wskazanego wyżej czynu nie popełniono.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie obszernego materiału dowodowego ustalono bowiem, że 53 dokumenty, w tym zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, pokwitowania odbioru pieniędzy i doniesienia agenturalne, znajdujące się w teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika o pseudonimie „Bolek”, są autentyczne. 

Stwierdzono ponadto, że 6 innych dokumentów dołączonych do teczki pracy tajnego współpracownika o pseudonimie „Bolek” zostało przerobionych przez ustalonych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w ten sposób, że doniesienia sporządzone własnoręcznie przez tegoż tajnego współpracownika były następnie opatrzone pseudonimem „Bolek” przez przyjmujących je funkcjonariuszy SB.

W zakresie tym śledztwo zostało umorzone wobec upływu terminu karalności tych czynów.

Ustalenia poczynione w śledztwie wykazały również, że jeden dokument znajdujący się w teczce pracy tajnego współpracownika o pseudonimie „Bolek”, został przerobiony przez ustalonego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa w ten sposób, że sporządził on odpis doniesienia napisanego własnoręcznie przez tajnego współpracownika o pseudonimie „Bolek” i ów odpis opatrzył podpisem o treści „Bolek”.

W podobny sposób został przerobiony dokument w postaci informacji sporządzonej przez ustalonego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa z rozmowy przeprowadzonej z wyżej wymienionym tajnym współpracownikiem, który to dokument funkcjonariusz opatrzył pseudonimem „Bolek” .

W tym zakresie śledztwo umorzone zostało także wobec upływu terminu karalności tych czynów.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało umorzone po uzupełnieniu materiału dowodowego o czynności wskazane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe II Wydział Karny w Gdańsku  w postanowieniu z dnia 9 stycznia 2018 roku.

Śledztwo w sprawie podrobienia dokumentów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa z lat 1970–1976 na szkodę Lecha Wałęsy zostało wszczęte w związku z publicznymi wypowiedziami Lecha Wałęsy, że materiały dotyczące tajnego współpracownika SB o pseudonimie „Bolek”, odnalezione w domu byłego ministra spraw wewnętrznych PRL Czesława Kiszczaka, zostały sfałszowane. Celem postępowania było zatem sprawdzenie, czy doszło do przestępstwa polegającego na podrobieniu tych dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i kto ewentualnie je popełnił.

Naczelnik 
Oddziałowej Komisji ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Białymstoku

do góry