Nawigacja

Archiwalia – Białystok

Dokumenty SB dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na Białostocczyźnie

W teczce o kryptonimie „Gotowość”, przechowywanej w Archiwum białostockiego oddziału IPN znalazły się plany SB dotyczące wprowadzenia stanu wojennego w dawnym województwie białostockim, a także listy osób planowanych do internowania, a także sprawozdania z działań podjętych w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r.

 • Okładka teczki „Gotowość”
  Okładka teczki „Gotowość”
 • Plan przeprowadzenia operacji kryptonim „Klon”
  Plan przeprowadzenia operacji kryptonim „Klon”
 • Plan przeprowadzenia operacji kryptonim „Klon”
  Plan przeprowadzenia operacji kryptonim „Klon”
 • Plan przeprowadzenia operacji kryptonim „Klon”
  Plan przeprowadzenia operacji kryptonim „Klon”
 • Plan przeprowadzenia operacji kryptonim „Klon”
  Plan przeprowadzenia operacji kryptonim „Klon”
 • Plan zatrzymania i doprowadzenia do ośrodka odosobnienia osób internowanych
  Plan zatrzymania i doprowadzenia do ośrodka odosobnienia osób internowanych
 • Plan zatrzymania i doprowadzenia do ośrodka odosobnienia osób internowanych
  Plan zatrzymania i doprowadzenia do ośrodka odosobnienia osób internowanych
 • Plan zatrzymania i doprowadzenia do ośrodka odosobnienia osób internowanych
  Plan zatrzymania i doprowadzenia do ośrodka odosobnienia osób internowanych
 • Wykaz osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego kraju
  Wykaz osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego kraju
 • Wykaz osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego kraju
  Wykaz osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego kraju
 • Wykaz osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego kraju
  Wykaz osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego kraju
 • Meldunek o gotowości na wypadek stanu „W”
  Meldunek o gotowości na wypadek stanu „W”
 • Depesza w sprawie wprowadzenia stanu podwyższonej gotowości
  Depesza w sprawie wprowadzenia stanu podwyższonej gotowości
 • Rozkaz Komendanta wojewódzkiego MO w Białymstoku z 8 grudnia 1981 r.
  Rozkaz Komendanta wojewódzkiego MO w Białymstoku z 8 grudnia 1981 r.
 • Rozkaz Komendanta wojewódzkiego MO w Białymstoku z 8 grudnia 1981 r.
  Rozkaz Komendanta wojewódzkiego MO w Białymstoku z 8 grudnia 1981 r.
 • Telefonogram w sprawie wyposażenia w broń oddziałów samoobrony
  Telefonogram w sprawie wyposażenia w broń oddziałów samoobrony
 • Zarządzenie Komendanta wojewódzkiego MO w sprawie powołania grupy śledczej
  Zarządzenie Komendanta wojewódzkiego MO w sprawie powołania grupy śledczej
 • Zarządzenie Komendanta wojewódzkiego MO w sprawie powołania grupy śledczej
  Zarządzenie Komendanta wojewódzkiego MO w sprawie powołania grupy śledczej
 • Zarządzenie Komendanta wojewódzkiego MO w sprawie powołania grupy śledczej
  Zarządzenie Komendanta wojewódzkiego MO w sprawie powołania grupy śledczej
 • Zarządzenie Komendanta wojewódzkiego MO w sprawie powołania grupy śledczej
  Zarządzenie Komendanta wojewódzkiego MO w sprawie powołania grupy śledczej
 • Zarządzenie Komendanta wojewódzkiego MO w sprawie powołania grupy śledczej
  Zarządzenie Komendanta wojewódzkiego MO w sprawie powołania grupy śledczej
 • Szyfrogram w sprawie powołania rezerwistów
  Szyfrogram w sprawie powołania rezerwistów
 • Informacja w sprawie sytuacji społeczno-politycznej w województwie białostockim
  Informacja w sprawie sytuacji społeczno-politycznej w województwie białostockim
 • Informacja w sprawie sytuacji społeczno-politycznej w województwie białostockim
  Informacja w sprawie sytuacji społeczno-politycznej w województwie białostockim
 • Informacja w sprawie sytuacji społeczno-politycznej w województwie białostockim
  Informacja w sprawie sytuacji społeczno-politycznej w województwie białostockim
 • Informacja w sprawie sytuacji społeczno-politycznej w województwie białostockim
  Informacja w sprawie sytuacji społeczno-politycznej w województwie białostockim
 • Informacja w sprawie sytuacji społeczno-politycznej w województwie białostockim
  Informacja w sprawie sytuacji społeczno-politycznej w województwie białostockim
 • Informacja w sprawie sytuacji społeczno-politycznej w województwie białostockim
  Informacja w sprawie sytuacji społeczno-politycznej w województwie białostockim
 • Informacja w sprawie sytuacji społeczno-politycznej w województwie białostockim
  Informacja w sprawie sytuacji społeczno-politycznej w województwie białostockim
 • Analiza stanu bezpieczeństwa Aresztu Śledczego w Białymstoku w okresie akcji „Wrzos”
  Analiza stanu bezpieczeństwa Aresztu Śledczego w Białymstoku w okresie akcji „Wrzos”
 • Analiza stanu bezpieczeństwa Aresztu Śledczego w Białymstoku w okresie akcji „Wrzos”
  Analiza stanu bezpieczeństwa Aresztu Śledczego w Białymstoku w okresie akcji „Wrzos”
 • Analiza stanu bezpieczeństwa Aresztu Śledczego w Białymstoku w okresie akcji „Wrzos”
  Analiza stanu bezpieczeństwa Aresztu Śledczego w Białymstoku w okresie akcji „Wrzos”
 • Meldunek dotyczący przebiegu operacji kryptonim „Jodła”
  Meldunek dotyczący przebiegu operacji kryptonim „Jodła”
 • Meldunek dotyczący przebiegu operacji kryptonim „Jodła”
  Meldunek dotyczący przebiegu operacji kryptonim „Jodła”
 • Meldunek dotyczący przebiegu operacji kryptonim „Jodła”
  Meldunek dotyczący przebiegu operacji kryptonim „Jodła”
 • Meldunek dotyczący przebiegu operacji kryptonim „Jodła”
  Meldunek dotyczący przebiegu operacji kryptonim „Jodła”
 • Meldunek dotyczący przebiegu operacji kryptonim „Jodła”
  Meldunek dotyczący przebiegu operacji kryptonim „Jodła”
 • Meldunek dotyczący przebiegu operacji kryptonim „Jodła”
  Meldunek dotyczący przebiegu operacji kryptonim „Jodła”
 • Meldunek dotyczący przebiegu operacji kryptonim „Jodła”
  Meldunek dotyczący przebiegu operacji kryptonim „Jodła”
do góry