Nawigacja

Archiwalia – Białystok

Z Archiwum IPN - Wybory do Sejmu Ustawodawczego - legitymizacja okupacji Rzeczypospolitej przez władze moskiewskie

19 stycznia 1947 roku odbyły się w Polsce wybory do Sejmu Ustawodawczego. Dzień który miał być po tragedii wojennej świętem demokracji i radosnym początkiem niepodległego bytu naszej Ojczyzny okazał się być tego zaprzeczeniem – legitymizacją okupacji Rzeczypospolitej przez władze moskiewskie.

Już kilka miesięcy wcześniej komuniści sowieccy i Ci którzy określali się jako Polacy, rozpoczęli przygotowania do tego, aby wyniki głosowania były sprzyjające blokowi partii spod czerwonego sztandaru. Ślady wdrożenia przez nich odpowiednich planów są widoczne także w zasobie Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Znajdują się w nim akta, które zawierają informacje o działalności poszczególnych formacji – Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej, Wojska Polskiego, Wojsk Ochrony Pogranicza, czy specjalnych do tego celu powołanych grup ochronno-propagandowych – w kontekście tych wyborów.

Atmosferę tego czasu oddaje sprawozdanie z akcji przedwyborczej z terenu powiatu Bielsk Podlaski, sporządzone przez Zastępcę Komendanta Powiatowego do spraw Polityczno-Wychowawczych Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Bielsku Podlaskim (sygn. IPN Bi 227/2, s. 163–167). Mogą się z nim Państwo zapoznać poniżej.

Więcej informacji na ten temat uzyskasz wchodząc na portal Instytutu Pamięci Narodowej poświęcony specjalnie temu wydarzeniu: Styczeń 1947. Polskie miesiące https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/styczen-1947/112484,Styczen-1947.html

 

Zachęcamy również do poszerzenia wiedzy poprzez lekturę artykułów pracowników Instytutu Pamięci Narodowej na portalu „Przystanek Historia”:

W. Kowalski, Demokracja na sowiecką modłę – wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 roku https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/propaganda/51670,Demokracja-na-sowiecka-modle-wybory-do-Sejmu-z-19-stycznia-1947-roku.html

M. Grosicka, Sfałszowane wybory do Sejmu 19 stycznia 1947 r. w województwie kieleckim

https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/78001,Sfalszowane-wybory-do-Sejmu-19-stycznia-1947-r-w-wojewodztwie-kieleckim.html

 

 

Przygotował - Jakub Grodzki - Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

do góry