Nawigacja

Aktualności

„Sztuka przetrwania. Deportacje sowieckie z powiatu Bielskiego 1940-1941. Relacje zesłańców” – Bielsk Podlaski, 10 lutego 2020

 

10 lutego 2020 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim odbyła się promocja książki „Sztuka przetrwania. Deportacje sowieckie z powiatu Bielskiego 1940-1941. Relacje zesłańców” autorstwa Wojciecha Konończuka z Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie. Autor w swoim wystąpieniu przedstawił okoliczności powstania publikacji, jej bohaterów i ich losy, które ukazują sytuację przedwojennych warstw społecznych dotkniętych represjami – ziemian, leśników, policjantów, kupców żydowskich, nauczycieli, rzemieślników, zamożnych i biednych chłopów.

Promocji publikacji towarzyszyła prezentacja materiałów edukacyjnych OBEN IPN w Białymstoku „Przeżyć Sybir” przygotowanych w związku z 80. rocznicą pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS. Materiały edukacyjne składają się z filmu dokumentalnego, zawierającego wspomnienia Sybiraków oraz broszury z wprowadzeniem historycznym i zadaniami edukacyjnymi dla uczniów. Wspomniany film został przygotowany przez Magdalenę Wasik, nauczycielkę z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie oraz Karola Babiela. Muzykę skomponowała Anna Czarnecka.

 

do góry