Nawigacja

Aktualności

Promocja publikacji „Sztuka przetrwania. Deportacje sowieckie z powiatu bielskiego 1940–1941. Relacje zesłańców.” – Białystok, 10 lutego 2020

10 lutego 2020 r. w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku odbędzie się spotkanie upamiętniające 80. rocznicę pierwszej masowej deportacji obywateli polskich na Syberię. W trakcie wydarzenia będzie miała miejsce promocja wydanej przez IPN publikacji „Sztuka przetrwania. Deportacje sowieckie z powiatu bielskiego 1940–1941. Relacje zesłańców.” Zapraszamy na spotkanie z autorem – Wojciechem Konończukiem z Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie.

Prezentowana książka zawiera dwanaście relacji osób deportowanych na Syberię z powiatu Bielsk Podlaski w latach 1940–1941. Ukazują one losy przedstawicieli wszystkich przedwojennych warstw społecznych dotkniętych represjami – ziemian, leśników, policjantów, kupców żydowskich, nauczycieli, rzemieślników, zamożnych i biednych chłopów oraz katolików, prawosławnych i wyznawców religii mojżeszowej. Mikrohistoria tego regionu służy jako studium przypadku pokazujące losy obywateli II RP pod okupacją sowiecką.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A
10 lutego 2020 (poniedziałek), godz. 17.00

 

do góry