Nawigacja

Aktualności

Ferie zimowe z IPN

Jak co roku zimą Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku zaprosiło uczniów z regionu na wykłady, gry  i zabawy w ramach „Ferii z IPN”. Zajęcia odbywały się w kilku miejscowościach naszego regionu. Wzorem lat ubiegłych, pierwsze dwa dni ferii zimowych 20 i 21 br. stycznia zajęcia odbyły się w Szkołach Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży oraz w III Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach. W obu szkołach pracownicy IPN przeprowadzili ten sam cykl zajęć:

20 stycznia br. uczniowie z Łomży mieli okazję wysłuchać wykładu pracownika białostockiego OBEN Waldemara Tyszuka pt. „Agresja sowiecka na ziemiach Polski północno-wschodniej”. Natomiast w Suwałkach pracownik Biura Poszukiwań i Identyfikacji Marta Chmielińska opowiedziała o najciekawszych aspektach swojej pracy i pracy BPiI na terenie działania Oddziału IPN Białystok. Spotkanie uświetniła pogadanka Dariusza Syrnickiego wiceprezesa Związku Narodowych Żołnierzy Sił Zbrojnych Okręg Łomża pt. „Umundurowanie i życie codzienne żołnierzy Podziemia Niepodległościowego”.

Następnego dnia uczniowie z Łomży spotkali się z Martą Chmielińską i Dariuszem Syrnickim, zaś suwalscy uczniowie mieli okazję wziąć udział w warsztatach i turnieju gry „Niepodległa” poprowadzonych przez pracowników białostockiego OBEN IPN – Pawła Murawskiego i Radosława Wnorowskiego.

22 stycznia br. uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 oraz III Liceum w Bielsku Podlaskim po instruktażu Pawła Murawskiego i Radosława Wnorowskiego grali w grę „Niepodległa”.

W czwartek 23 stycznia br. ferie odbyły się w dwóch miejscowościach: uczniowie z Bielska wysłuchali wykładu pracownika  Biura Poszukiwań i Identyfikacji Bogusława Łabędzkiego pt. „Losy polskich dzieci zesłanych na Syberię w 1940 roku”, zaś w Siemiatyckim Ośrodku Kultury gry i zabawy poprowadziła Karolina Dobek z białostockiego OBEN IPN.

Ostatni dzień pierwszego tygodnia ferii należał do najmłodszych. Zajęcia o symbolach narodowych w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Piątnicy poprowadziła Marta Chmielińska i Patrycja Leszczyńska.

30 stycznia 2020 r. zajęcia w ramach „Ferii z IPN” zostaną przeprowadzone przez Patrycję Leszczyńską w Szkole Podstawowej Nr 45 w Białymstoku. Uczniowie zorganizowanych tam zimowych półkolonii będą mieli okazję rozegrać turniej gry „Miś Wojtek”.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za poprowadzenie zajęć oraz uczniom i nauczycielom ze wspomnianych szkół za czynne uczestnictwo w zajęciach.

Do zobaczenia za rok!

do góry