Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami kultury i nauki na Białorusi – Białystok, 29 listopada 2019 r.

W piątek 29 listopada 2019 r. w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyło się spotkanie z dwudziestoosobową osobową grupą mieszkańców pochodzących z terenu Białorusi - historykami, działaczami organizacji pozarządowych i studentami. Chcieli oni zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji historycznych oraz urzędów państwowych. Reprezentujący Oddział IPN w Białymstoku: Karolina Dobek z Biura Edukacji Narodowej oraz dr Marcin Markiewicz z Biura Badań Historycznych przedstawili gościom strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania IPN. Omówili cele i ustawowe zadania, jakie stoją przed Instytutem.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Fundację „Białoruski Dom”.

do góry