Nawigacja

Aktualności

Projekt ,,Śladami Bohaterów” – Białystok, 29 listopada 2019

W siedzibie Oddziału IPN w Białymstoku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt edukacyjny.

Tematyka realizowanego zamierzenia, w związku z 75. rocznicą bitwy pod Monte Cassino, w tym roku poświęcona była II Korpusowi Polskiemu. Projekt skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa podlaskiego. Pierwszą jego część stanowiły spotkania młodzieży z pracownikami OBEN IPN w Białymstoku, podczas których zostali oni zapoznani z tematyką agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r., losów Polaków w ZSRS oraz szlaku bojowego II Korpusu.

Kolejny etap stanowił wyjazd edukacyjny do Włoch na polskie cmentarze wojenne, który odbył się w dniach 25–31 października 2019 r. Ostatni punkt realizacji zamierzenia stanowiło podsumowanie projektu, podczas którego uczniowie przedstawili swoje prace nawiązujące do tematu przewodniego projektu. Dotyczyły one m.in. żołnierzy II Korpusu Polskiego walczących we Włoszech i tam poległych, a pochodzących z terenu dzisiejszego województwa podlaskiego, ks. Michała Wilniewczyca – kapelana w armii gen. Andersa, a potem opiekuna polskich dzieci w Pahiatua w Nowej Zelandii. Uczniowie przybliżyli również postać, żyjącego w Grajewie, mjr Tadeusza Niedźwiedzkiego, uczestnika walk o Monte Cassino.

Na spotkaniu podsumowującym obecni byli: pan Tomasz Cebuliński, wicestarosta Powiatu Grajewskiego oraz Franciszek Górski - dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Podlaskiego Kuratorium Oświaty.

W realizacji projektu udział wzięli uczniowie z I LO im. G. Piramowicza w Augustowie, II LO im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej i Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach, Zespołu Szkół im. Ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, Zespołu Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 2 w Grajewie, Zespołu Szkół nr 2 Suwałkach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach, Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie, Zespół Szkół w Siemiatyczach.

Projekt ten był możliwy dzięki wsparciu finansowemu ze strony samorządów: Starostwa Powiatowego w Augustowie, Starostwa Powiatowego w Grajewie, Starostwa Powiatowego w Wysokim Mazowieckim, Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, Miasta Siemiatycze, Miasta Suwałki i odbył się pod honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

do góry