Nawigacja

Aktualności

Warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych – Giżycko, 22 listopada 2019

22 listopada 2019 r. w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Giżycku odbyły się warsztaty dla nauczycieli w oparciu o tekę edukacyjną wydaną przez białostocki oddział IPN pt. „Agresja sowiecka na Polskę i okupacja wschodnich terenów Rzeczypospolitej (1939–1941)”.

Warsztaty i prezentację teki przeprowadzili pracownicy OBEN IPN w Białymstoku: Paweł Murawski i Waldemar Tyszuk. Podczas spotkania nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z opublikowanymi w tece tekstami źródłowymi. Ponadto pracownicy Instytutu w sposób szczegółowy przedstawili poszczególne elementy teki oraz możliwości wykorzystania jej w nauczaniu historii. Na zakończenie wysłuchali prelekcji autorstwa W. Tyszuka  „Agresja sowiecka 17 IX 1939 r.”  a także wspomnień przybyłego sybiraka – Michała Jasudowicza ze Związku Sybiraków Koło w Giżycku.

do góry