Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa „Rok ostatni. 1989 w województwie olsztyńskim” – Olsztyn, 21 listopada 2019

21 listopada 2019 r. w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się regionalna konferencja naukowa pt. „Rok ostatni. 1989 w województwie olsztyńskim”  zorganizowana przez Delegaturę IPN i Archiwum Państwowe w Olsztynie. Tematem konferencji, którą otworzyli wspólnie dyrektor białostockiego Oddziału IPN dr hab. Piotr Kardela oraz naczelnik Archiwum w Olsztynie prof. Norbert Kasparek, były wydarzenia 1989 r. w województwie olsztyńskim.

Referenci pochylili się m.in. nad zagadnieniami dotyczącymi sytuacji w województwie przed "wyborami czerwcowymi", restrukturyzacji jednostek wojskowych na Warmii i Mazurach w okresie przemian ustrojowych oraz nad kresem działalności lokalnych struktur Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.

Konferencji towarzyszyła prezentacja publikacji wydanej przez Archiwum Państwowe w Olsztynie pt. „Rok Ostatni. Wydarzenia 1989 r. w teleksach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie”.

do góry