Nawigacja

Aktualności

Uroczystości pogrzebowe mjr. Henryka Bańkowskiego – Bielsk Podlaski, 2 września 2019

Mjr. Henryk Bańkowski ps. ,,Fala”, ur. 26 grudnia 1925 r. w Hryniewiczach Dużych pow. Bielsk Podlaski, syn Józefa – uczestnika wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r. oraz Walerii z domu Rzepniewskiej.

W okresie okupacji niemieckiej zatrudniony został jako robotnik przymusowy przy budowie drogi Bielsk Podlaski - Białystok. W sierpnia 1944 r. wszedł w szeregi organizacji NOW-AK. Zaprzysiężony przez Jana Zdrojkowskiego ps. „Rawicz” pod pseudonimem „Fala” z przydziałem do miejscowej komórki wywiadowczej, której zadaniem była obserwacja aktywnych komunistów białoruskich współpracujących z NKWD i stacjonujących w Bielsku Podlaskim i jego okolicach wojsk sowieckich. Jego bezpośrednim przełożonym w tym okresie był mieszkaniec Bielska Podlaskiego Antoni Kosiński ps. „Wicher”, do którego składał meldunki wywiadowcze. Wiosną 1945 r. wszedł w skład tworzącej się Komendy Powiatowej NZW o kryptonimie „Burza” i z rozkazu Adolfa Twarowskiego ps. „Rejtan” został przydzielony jako łącznik występujący pod pseudonimem „Młodzik” pomiędzy Komendą Powiatową NZW a Komendą Powiatową AK-AKO. W 1946 r. ukończył kurs podoficerski zorganizowany przez Inspektora rejonu „Grecja” Wincentego Malinowskiego ps. „Krakus” z przydziałem do patrolu PAS Ryszarda Sosnowskiego ps. „Wydra”.

Ujawnił się w kwietniu 1947 r. w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Bielsk Podlaski jako żołnierz AK-WiN zatajając swą działalność w szeregach NOW-NSZ i NZW. W marcu 1950 r. został aresztowany i skazany na pięć lat więzienia, z którego zwolniono go w styczniu 1954 r. Przez wiele kolejnych lat, za swoją działalność polityczną w szeregach organizacji niepodległościowych oraz Solidarności, był inwigilowany przez UB i SB.

Był wieloletnim członkiem zarządu i prezesem SZŻ-AK i NSZ w powiecie Bielsk Podlaski. Zasłużył się w tym czasie przywracaniem pamięci i upowszechnianiem wiedzy o podziemiu niepodległościowym. Reprezentował też to środowisko na wszelkich patriotycznych uroczystościach, które odbywały się w regionie. W 1999 r. został awansowany na stopień porucznika. W 2001 r. otrzymał stopień kapitana a w 2011 r. - majora Wojska Polskiego. Zmarł 29 sierpnia 2019r.

Cześć jego pamięci!

 

                                                                                                                                                                                                                                                               Opracował: D. Zabłudowski

do góry