Nawigacja

Aktualności

2 września 2019 r. zmarła we Wrocławiu Helena Suszyńska z d. Drozdowicz, żołnierz Okręgu AK-AKO-WiN Białystok, pseudonim „Orlica”

Urodziła się 11 października 1923 r. w Berezweczu (powiat Dzisna, województwo wileńskie), c. Feliksa i Anny.

Absolwent gimnazjum. W szeregi ZWZ–AK zaprzysiężona w 1941 r. Uczestnik konspiracji wileńskiej oraz operacji „Ostra Brama” (1944).

Jesienią 1944 r. przybyła na Białostocczyznę, gdzie kontynuowała działalność niepodległościową. Od wiosny 1945 r. w szeregach miejscowych oddziałów partyzanckich AKO–WiN, jako sanitariuszka. Początkowo w 2 kompanii 42 pp Zgrupowania partyzanckiego Rejonu AKO Białostockiego (krypt. „Piotrków”; dowódca: ppor./por. Hieronim Piotrowski „Jur”), następnie od jesieni 1945 r. w szeregach oddziału dywersyjnego Obwodu WiN Sokółka-Białystok (krypt. „Mars”; dowódca: sierż. pchor. Leon Suszyński „P-8”). W szeregach Zrzeszenia WiN była awansowana do stopnia kaprala.

Ujawniła się 15 kwietnia 1947 r. przed PUBP w Sokółce, wyjechała do Wrocławia, gdzie się osiedliła i pracowała, jako księgowa. W latach 1949–1953 inwigilowana przez UB.

Żona Leona Suszyńskiego, żołnierza ZWZ-AK-AKO-WiN, pseudonim „Litwin”, „P-8”. Mieli córkę Grażynę i syna Kazimierza.

do góry