Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa „Zbrodnia Katyńska” i pokaz filmu „Nie pamiętam” – Białystok, 24 kwietnia 2018

 • Zgromadzonych wita Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela
  Zgromadzonych wita Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela
 • Przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, pierwszy z prawej dr Tadeusz Borowski, obok Jolanta Markiewicz i Milena Czajkowska - członkowie rodzin Ofiar Zbrodni Katyńskiej
  Przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, pierwszy z prawej dr Tadeusz Borowski, obok Jolanta Markiewicz i Milena Czajkowska - członkowie rodzin Ofiar Zbrodni Katyńskiej
 • Wprowadzenie do tematyki konferencji wygłasza dr Paweł P. Warot
  Wprowadzenie do tematyki konferencji wygłasza dr Paweł P. Warot
 • Tadeusz Borowski - syn ofiary Zbrodni Katyńskiej
  Zbigniew Padoł - syn ofiary Zbrodni Katyńskiej
 • Żołnierze z 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego
  Żołnierze z 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego
 • Od prawej: dr Paweł P. Warot, prof. Tadeusz Wolsza, prof. Danuta Jastrzębska-Golonka, dr hab. Krzysztof Sychowicz
  Od prawej: dr Paweł P. Warot, prof. Tadeusz Wolsza, prof. Danuta Jastrzębska-Golonka, dr hab. Krzysztof Sychowicz
 • Głos zabiera Agnieszka Markiewicz-Cybulska - prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Białymstoku
  Głos zabiera Agnieszka Markiewicz-Cybulska - prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Białymstoku
 • Referat wygłaszaprof. Danuta Jastrzębska-Golonka
  Referat wygłaszaprof. Danuta Jastrzębska-Golonka
 • Referat wygłasza prof. Tadeusz Wolsza
  Referat wygłasza prof. Tadeusz Wolsza
 • Plakat konferencji
  Plakat konferencji
 • Plakat konferencji
  Plakat konferencji

W dniu 24 kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału IPN w Białymstoku, przy ul. Warsztatowej 1A, odbyła się konferencja naukowa „Zbrodnia Katyńska”, zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku. W jej trakcie wysłuchać można było referatów:

 • Dotyk Katynia (poświęcony odkryciu grobów katyńskich w 1943 r., pracom ekshumacyjnym wówczas przeprowadzonym i osobom, które cudownie ocalały z przeprowadzonej przez Sowietów Zbrodni) – prof. Tadeusz Wolsza (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
 • Pamiętniki ofiar (poświęcony analizie treści pamiętników odnalezionych w grobach katyńskich)  prof. Danuta Jastrzębska-Golonka (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Rodziny Katyńskie tworzą muzeum dr Ewa Kowalska (Muzeum Katyńskie)
 • Chatyń na Białorusi, sowiecka manipulacja w sprawie Katynia (poświęcony omówieniu kwestii Chatynia  wsi na Białorusi spacyfikowanej przez Niemców w 1943 r. i następnie instrumentalnie wykorzystywanej przez Sowietów by zakłamać Zbrodnię Katyńską) dr hab. Piotr Kardela (Oddział IPN w Białymstoku)
 • Sylwetki Mieczysława Padoła i Marcina Borowskiego – pograniczników II RP płk Jan Nikołajuk (Podlaski Oddział Straży Granicznej)
 • Kłamstwo katyńskie w świetle dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Białymstoku dr Marek Kietliński (Archiwum Państwowe w Białymstoku)
 • Projekt Edukacyjny „Byłem w Katyniu” Magdalena Dzienis-Todorczuk (Oddział IPN w Białymstoku)

Konferencji towarzyszył pokaz filmu „Nie pamiętam” (scenariusz: Danuta Nagórna i Jarosław Witaszczyk, reżyseria: Mirosław Mamczur).

W spotkaniu uczestniczyli Zbigniew Padoł oraz Tadeusz Borowski – synowie ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Białymstoku z Prezes Agnieszką Markiewicz-Cybulską, licznie zebrane wojsko, m.in. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku płk Zbigniew Redziak oraz mjr Mirosław Dąbrowski, dowódca 18. Pułku Rozpoznawczego płk Rafał Lis, płk Jan Nikołajuk z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, mjr Jerzy Cybuliński, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Białymstoku, Anna Kietlińska z Muzeum Sybiru, dyrektor Muzeum Katyńskiego Sławomir Frątczak, władze Klubu Więzionych Internowanych i Represjonowanych z Krzysztofem Nowakowskim na czele, harcerze.

Relacje w mediach:

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/154583

https://wszwbialystok.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2018-04-244-konferencja-naukowa-zbrodnia-katynska/

 

 

 

do góry