Nawigacja

Aktualności

X Regionalna Olimpiada Historyczna Wiedzy o Armii Krajowej - rusza kolejna edycja!

Już po raz dziesiąty Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem mają zaszczyt zaprosić młodzież podlaskich szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie, który w tym roku startuje pod nazwą X Regionalna Olimpiada Historyczna Wiedzy o Armii Krajowej, jej poprzedniczkach i następczyniach.

Podobnie jak w latach ubiegłych, uczestnicy zmierzą się z zadaniami dotyczącymi struktur organizacyjnych oraz działalności największej organizacji Polskiego Państwa Podziemnego. W I etapie uczestnicy udzielą pisemnych odpowiedzi na przygotowany test wiedzy zaplanowany na 14 lutego 2024 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. II etap, ustny, odbędzie się w siedzibie białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (Warsztatowa 1A) w  dniu 14 marca 2024  r.

Szczegółowych informacji udziela Marzena Jasińska (marzena.jasinska@ipn.gov.pl) ,
tel. (85) 664 57 71).

Dokumentacja konkursowa (regulamin, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie, literatura pomocnicza) jest dostępna na stronie: https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/edukacja/konkursy-historyczne oraz na stronach Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Podlaski Kurator Oświaty, Wojewoda Podlaski i Starosta Wysokomazowiecki.

Termin zgłoszeń do konkursu upływa 19 stycznia 2024 r. Na finalistów czekają interesujące nagrody rzeczowe.

Kto może uczestniczyć w olimpiadzie?

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego.

W jaki sposób się zgłosić?

Dyrektor zgłasza daną szkołę oraz ilość uczniów, którzy wezmą udział w olimpiadzie. Zgłoszenia w formie pisemnej należy przesłać pocztą na adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok do 19 stycznia 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego!) z dopiskiem na kopercie „Olimpiada Wiedzy o AK” lub mailem na skrzynkę marzena.jasinska@ipn.gov.pl, również do 19 stycznia 2024 r.

Jakie są warunki udziału?

Warunkiem udziału w olimpiadzie wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę wyraża jego opiekun prawny.

Gdzie można znaleźć dokumentację?

Regulamin, wykaz literatury pomocniczej, formularze zgłoszeniowe, oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne na https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/edukacja/konkursy-historyczne oraz na stronach Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Przebieg Olimpiady

W etapie I (pisemnym) uczestnicy olimpiady rozwiązują test. Na jego wypełnienie mają 90 minut. Etap I odbędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem 14 lutego 2024 r.

Etap II polega na indywidualnej rozmowie uczestników olimpiady, zakwalifikowanych po etapie I, z komisją konkursową. Odbędzie się on 14 marca 2024 r. w siedzibie Oddziału IPN w Białymstoku przy ul. Warsztatowej 1A. Uczestnik eliminacji ustnych losuje zestaw 3 pytań związanych z problematyką olimpiady i udziela na nie odpowiedzi. Maksymalny czas odpowiedzi to 10 minut na każde z pytań.

 

  • X Regionalnej Olimpiadzie Historycznej Wiedzy o Armii Krajowej - rusza kolejna edycja!
do góry