Nawigacja

Aktualności

Wyjazd edukacyjny - Warszawa, 28 kwietnia 2023

28 kwietnia 2023 r. odbył się wyjazd edukacyjny dwóch grup projektowych: uczestników kończących projekt "Łączka i inne miejsca poszukiwań" oraz inaugurujący III edycję projektu edukacyjno - muzycznego "Rytmy Pamięci".

 

W Warszawie do uczestników, którzy przybyli z Białegostoku dołączyły grupy z Piotrkowa Trybunalskiego, Kobylan i Milicza. Zwartą grupą rozpoczęliśmy zwiedzanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Poznaliśmy historię murów więzienia, a także historii żołnierzy tam przetrzymywanych. Odwiedziliśmy najbardziej charakterystyczne miejsca: Pawilon X, karcer mokry i suchy, cele śmierci.

Pod ścianą, przy której wykonywano wyroki śmierci na Niezłomnych, zapaliliśmy znicze, a Ich pamięć uczciliśmy minutą ciszy i zadumy. Następnie zostaliśmy oprowadzeni przez Marka Nadolskiego z Biura Poszukiwań i Identyfikacji po Wojskowych Powązkach. Zatrzymaliśmy się przy Kwaterze Ł, tam odbyła się warta honorowa. Następnie odwiedziliśmy m.in grób Powstańców Warszawskich, symboliczny grób rtm. Witolda Pileckiego, mjr. Zygmunta Szendzielarza Łupaszki i innych znamienitych postaci.

Grupom towarzyszyli: koordynatorka obu projektów Patrycja Sanejko, oraz pracownicy Wieloosobowego Stanowiska do spraw Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Patrycja Czajkowska - Gurłacz i Jacek Hryniewicki.

do góry