Nawigacja

Aktualności

160. rocznica Bitwy pod Waliłami - Uroczysko Piereciosy (Nadleśnictwo Waliły), 29 kwietnia 2023

W uroczysku Piereciosy, na terenie Nadleśnictwo Waliły, odbyły się uroczystości upamiętniające 160. rocznicę Bitwy pod Waliłami. Podczas wydarzenia odsłonięto i poświęcono odrestaurowany staraniem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Ekologicznego Forum Młodzieży pomnik-mogiłę, gdzie spoczywa 32. powstańców styczniowych, z czego historycy potwierdzili 16 personaliów.

W programie obchodów znalazła się również Msza święta polowa pod przewodnictwem ks. bp. Henryka Ciereszki, inscenizacja historyczna potyczki oraz koncert. Duży entuzjazm wśród odwiedzających budziło nasze stoisko, gdzie można było zdobyć całostki filatelistyczne z Bitwą pod Waliłami, okolicznościowe magnesy, materiały edukacyjne oraz porozmawiać z naszymi pracownikami na tematy historyczne.

"Do największej koncentracji sił powstańczych w Puszczy Knyszyńskiej doszło wiosną 1863 r. W drugiej połowie kwietnia zebrał się w niej oddział ochotników białostockich kpt. Juliana Ejtminowicza i grupa powstańców bielskich Edwarda Kiersnowskiego oraz po jakimś czasie Kazimierz Kobyliński z młodzieżą, a także partie powstańcze z Sokółki i Świsłoczy. W Lipowym Moście komendę wojskową nad stacjonującym tam oddziałem objął płk Onufry Duchyński, a jego szefem sztabu został kpt. Walery Wróblewski.

W przeddzień starcia pod Waliłami siły powstańcze podzielono na kompanie strzeleckie oraz pododdziały kosynierów i jazdy. Łącznie liczyły one prawie 400 ludzi, słabo jednak uzbrojonych w broń palną i wojsko nieprzygotowanych do starcia z wyszkolonym wojskiem rosyjskim. 29 kwietnia powstańcy płk. Duchyńskiego zajęli dogodne dla siebie pozycje obronne w ostępie Komotowszczyzna, na suchej wyspie wśród bagien, niedaleko wsi Waliły. Z niepokojem oczekiwano na nawiązanie styczności bojowej z żołnierzami wroga, którego liczebność oszacowano na cztery roty strzelców, dwa szwadrony jazdy, sotnię kozaków i 3 armaty, wydzielone z 2. Dywizji Piechoty gen. Zachara Maniukina (...).

Wobec znacznej przewagi wroga godzinny bój zakończył się polską przegraną i rozproszeniem powstańczych oddziałów w leśnych ostępach. Zginęło w niej 32 powstańców, a 18 innych dostało się do niewoli. Straty przeciwnika były zdecydowanie mniejsze Głównych przyczyn porażki należy szukać w przewadze ogniowej nieprzyjaciela i liczebności jego wojsk, a także w słabym uzbrojeniu i braku wyszkolenia powstańców, którzy w starciu z rosyjskim żołnierzem odznaczyli się wyjątkowym męstwem i odwagą" - opis potyczki autorstwa Marka Gajewskiego (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku), z okolicznościowego folderu wydanego we współpracy z Pocztą Polską oraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku (m.in. Nadleśnictwo Waliły, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Supraśl).

Przy tej okazji zachęcamy do powiększenia swojej kolekcji filatelistycznej i kontakt z nami w celu nabycia całostki upamiętniającej Bitwę pod Waliłami (kolejna upamiętniać będzie zwycięską Bitwę pod Gruszkami) - prośby prosimy kierować na maila oben.bialystok@ipn.gov.pl .

 

 

do góry