Nawigacja

Aktualności

Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022

To już kolejna odsłona konkursu poetyckiego organizowanego przez Oddziałowe Archiwum IPN w Białymstoku. Do konkursu wpłynęło 68 prac, jury nagrodziło i wyróżniło 24 utwory, dodatkowo doceniono prace 14 osób, ponieważ ich dzieła będą opublikowane w przyszłym roku w III tomie antologii pokonkursowej.

 • Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022, Fot. Natalia Krzywicka

11 października 2022 r. w auli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się uroczysta gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”.
Na uroczystości obecni byli przede wszystkim uczestnicy konkursu, nauczyciele i uczniowie, a także wojewoda podlaski – Bohdan Paszkowski, wicewojewoda - Tomasz Madras, Podlaski Kurator Oświaty - Beata Pietruszka, Dowódca 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk Paweł Adam Lachowski oraz  st. sierżant Piotr Rutkowski reprezentujący Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku

Podczas uroczystości głos zabrał dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku – dr hab. Piotr Kardela, który podziękował wszystkim uczestnikom za podjęty trud i napisanie utworów w tej jakże ważnej, historycznej tematyce. Złożył również życzenia nauczycielom, z racji przypadającego niebawem Dnia Edukacji Narodowej.

Instytut Pamięci Narodowej w ramach swojej działalności w dużym stopniu kieruje swoje treści do tu obecnych – czyli młodego pokolenia Polek i Polaków. Taka jest też idea konkursu poetyckiego „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży" organizowanego przez nasze Oddziałowe Archiwum. To już V edycja i biorąc pod uwagę duże zainteresowanie, bo wpłynęło do nas aż 68 prac, jestem przekonany, że jeszcze wiele odsłon przed nami. Tworząc swoje utwory najczęściej inspirowaliście się historią II wojny światowej, dostrzegaliście też analogie ze współczesnymi wydarzeniami na Ukrainie. Drodzy konkursowicze dziękuję, że za pomocą słowa utrwalacie naszą przeszłość. Wasze utwory poetyckie przypominają o bohaterach, którzy pozostali wierni Polsce i robili wszystko, aby nasza Ojczyzna była niepodległa. Niestety w tym roku spotykamy się w bardzo trudnych czasach. Konflikt zbrojny na Ukrainie wzbudza w nas strach, smutek, współczucie, ale też pokazuje jak solidarnym, pomocnym i empatycznym jesteśmy narodem względem naszych ukraińskich sąsiadów. Sytuacja ta powinna być dla nas lekcją ukazującą jak bezcenną wartością jest niepodległość, o którą warto walczyć nawet do utraty życia – mówił dyrektor białostockiego Oddziału IPN dr hab. Piotr Kardela.

Podczas gali głos zabrał również gospodarz miejsca – wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, który przypomniał, że historia Polski pełna jest wybitnych poetów, dzięki którym nasza kultura wzbiła się na wyżyny intelektualne. Podkreślał również, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za pielęgnowanie naszej historii i przekazywanie jej przyszłym pokoleniom. Podlaski Kurator Oświaty - Beata Pietruszka odczytała natomiast list okolicznościowy od ministra Edukacji i Nauki. Przemówienie wygłosiła także przedstawicielka komisji konkursowej - dr Zofia Ewa Redlarska, która w poruszający sposób opowiedziała o idei konkursu i podziękowała wszystkim uczestnikom za ukazanie swoich emocji w odniesieniu do okruchów naszej polskiej historii w napisanych przez siebie utworach. Z kolei pomysłodawczyni i główna koordynatorka konkursu – Jolanta Brzozowska z Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku pokrótce przypomniała historię kolejnych edycji i podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzenia.

Część artystyczną przygotowali i zaprezentowali uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, pod kierunkiem wicedyrektor - Pani Magdaleny Dziejmy. Galę poprowadziła Pani Ewelina Buczyńska-Kiślaczuk.

 

W tegorocznej edycji konkursu nagrodzono i wyróżniono uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Komisja konkursowa w składzie: Wojciech Fedorowicz - Naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku (przewodniczący Komisji), dr Karolina Szymborska – pracownik naukowy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, dr Zofia Ewa Redlarska – poetka, współpracownik Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, Marta Danilczyk - nauczycielka języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, Urszula Gierasimiuk - Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku, dr hab. Karol Sacewicz - Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie oraz Jolanta Brzozowska – pracownik Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku (sekretarz, bez prawa głosu) oceniła prace według następujących kryteriów: treść zgodna z tematyką oraz faktami historycznymi, poprawność językowa, ogólny wyraz artystyczny oraz twórczy sposób ujęcia tematu (np. forma wypowiedzi, dobór środków stylistycznych w utworze poetyckim), umiejętność wyszukiwania, wykorzystania oraz dobór materiału źródłowego, samodzielność interpretacji faktów i własnych opinii, oryginalność.

Przypominamy, że zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918-1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego, które stało się inspiracją do powstania utworu.

 

Miejsce I w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

 • Blanka Roznowska, Stopy w śniegu (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szwarcenowie)

Miejsce II w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

 • Olga Wiśniewska, Bratem jest każdy (Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie)

Miejsce III ex aequo w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

 • Klaudia Rogalska, Krwawe niebo (Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnej Białostockiej)
 • Wiktoria Golecka, Książeczka wkładowa Stefczyka (Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej)

Wyróżnienie w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

 • Marcelina Androsiuk, Na Strękowej Górze głos historii słyszę… (Szkoła Podstawowa nr 34 w Białymstoku)
 • Piotr Wawrzyńczak, Katyń (Szkoła Podstawowa nr 3 w Ełku)

 

Miejsce I w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

 • Karolina Zajkowska, Być Kolumbem (Szkoła Podstawowa nr 21 w Białymstoku)

Miejsce II ex aequo w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

 • Marietta Włodarska, Dwie Polski, jedna Polska (Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie)
 • Edyta Gawryluk, Bez słowa (Szkoła Podstawowa nr 43 w Białymstoku)

Miejsce III ex aequo w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

 • Aleksandra Włodarska, Pogrzeb Marszałka (Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie)
 • Maja Aleksandra Grygo, Odszyfrowane zwycięstwo oraz Ostatni spacer po Umschlagplatzu

(Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku)

Wyróżnienie w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

 • Karol Paweł Raźny, Młoda Polska (Szkoła Podstawowa nr 12 w Białymstoku)
 • Aleksandra Kuczyńska, Inka, która zachowała się jak trzeba (Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku)
 • Kacper Wysocki, Katyń (Szkoła Podstawowa w Kuźnicy)
 • Partycja Doroszczyk, Wieczny niepokój (Szkoła Podstawowa w Kuźnicy)

 

Miejsce I w kategorii III: uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 • Wiktoria Jurczykowska, Spojrzenie (I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)

Miejsce II w kategorii III: uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 • Aleksandra Kowalczuk, Charbin (VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)

Miejsce III ex aequo w kategorii III: uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 • Aleksandra Kondracka, Moja kochana rodzino (Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach)
 • Wiktoria Borkowska, Katyński las (Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach)

Wyróżnienie w kategorii III: uczniowie klas szkół ponadpodstawowych:

 • Natalia Rant, Wilczy Szaniec (I Liceum Ogólnokształcące w Olecku)
 • Aleksandra Gastoł, Czy było warto? (I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)
 • Julita Wróblewska, Piasek w klepsydrze (I Liceum Ogólnokształcące w Olecku)
 • Natalia Późniak, Gwiazdy na zachmurzonym niebie (Zespół Szkół w Dowspudzie)
 • Karolina Topolska, Pamięć (Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach)

 

Dodatkowo Jury zarekomendowało do druku w pokonkursowym tomiku wierszy następujące utwory poetyckie:

Prace rekomendowane do druku z kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

 • Damian Misiewicz, Zapomniani nieznani… (Szkoła Podstawowa w Suchowoli)
 • Piotr Ostapowicz, [Niebo ściemniało] (Szkoła Podstawowa w Netcie)
 • Grzegorz Krogulski, Komunizm (Szkoła Podstawowa w Uzdowie)
 • Lena Jaroszewska, Pamięć (Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku)

Prace rekomendowane do druku z kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

 • Aleksandra Piekutowska, Wybraniec od Boga… (Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach)
 • Urszula Aleksandra Prymas, Fotografia pradziadka (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce)
 • Maja Bołtromiuk, Polska Walcząca (Szkoła Podstawowa nr 34 w Białymstoku)
 • Kalisa Petrovska, Dzieci Sybiru (Szkoła Podstawowa nr 4 w Białymstoku)
 • Szymon Stupak, Dobroczyńca ludzkości (Szkoła Podstawowa w Suchowoli)
 • Karolina Michalak, Ojczyzna (Szkoła Podstawowa nr 50 w Białymstoku)

Prace rekomendowane do druku z kategorii III: uczniowie klas szkół ponadpodstawowych:

 • Grzegorz Zubrycki, Mamo, ratuj (I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)
 • Zuzanna Polińska, Syberyjski ogień (Liceum Ogólnokształcące w Mońkach)
 • Anna Gładysiak, Trupy lasu (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży)
 • Kyle Danilewicz, Miła Miła (I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)

Organizatorem konkursu jest Oddziałowe Archiwum IPN w Białymstoku.

Honorowy patronat: Minister Edukacji Narodowej oraz Wojewoda Podlaski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Patronat medialny: Polskie Radio Białystok i Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku.

 

 

do góry