Nawigacja

Aktualności

Dzień Eksperta w Książnicy Podlaskiej - Białystok, 11 października 2022

11 października 2022 r. w Książnicy Podlaskiej po raz pierwszy odbył się Dzień Eksperta.

Spotkanie odbyło się w nurcie opowieści o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim oraz o pokoleniu Kolumbów. Najpierw zebrani uczniowie białostockich liceów mieli okazję zapoznać się z twórczością Baczyńskiego, następnie Radosław Wnorowski z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku opowiedział zgromadzonym o trzech postaciach z regionu, które również należały do pokolenia Kolumbów. Byli to: Zbigniew Przyrowski, Jadwiga Dziekońska oraz Ryszard Kaczorowski. Ponadto uczniowie mieli okazję zapoznać się wystawą IPN „Pokolenie Baczyńskiego”, która eksponowana jest na parterze oraz I piętrze Książnicy Podlaskiej.

 

Wystawa „Pokolenie Baczyńskiego” została przygotowana przez pion edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej. Składa się z części ogólnopolskiej oraz trzynastu wersji regionalnych, przygotowanych przez oddziały i delegatury IPN z całego kraju.  

Część regionalna przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku obok m.in. Karola Wojtyły i Anieli Dziewulskiej-Łosiowej prezentuje dodatkowe trzy postaci:

  • Ryszarda Kaczorowskiego (Polski polityk, działacz społeczny i harcerz, komendant chorągwi Szarych Szeregów w Białymstoku w 1940, od 2009 honorowy harcmistrz Rzeczypospolitej, po 1945 na emigracji, członek Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 1989–1990 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie),
  • Zbigniewa Przyrowskiego (W czasie II wojny światowej służył on w polskich organizacjach niepodległościowych, uwięziony przez Niemców opiekował się końmi na froncie wschodnim, po powrocie do Polski pracował w szkole podstawowej na Suwalszczyźnie, był świadkiem instalowania się komunistycznej władzy. Później był redaktorem naczelnym pisma „Młody Technik” - zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem wspomnień Zbigniewa Przyrowskiego https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/163625,Ciekawe-czasy-Wspomnienia-z-lat-19391946.html),
  • Jadwigę Dziekońską (Pomagała w organizowaniu oddziałów partyzanckich oraz uczestniczyła w dywersji. 1 listopada 1942 roku była uczestniczką udanej akcji zbrojnej polegającej na uprowadzeniu z siedziby Gestapo przy ul. Sienkiewicza w Białymstoku czterech więzionych tam członków Komendy AK, których doprowadziła na „meliny” i punkty przerzutowe. 19 maja 1943 r. w Białymstoku, gdy przenosiła tajny meldunek, na ulicy natknęła się na niemiecki patrol. Zniszczyła meldunek i rozpoczęła ucieczkę. Gdy do niej strzelano, rzucała w Niemców kamieniami. Zginęła podczas ucieczki. Pochowana na cmentarzu miejskim w Białymstoku przy ul. Wysockiego pośród 12 mogił z 1920 r.).

Wystawa "Pokolenie Baczyńskiego" https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/tematyka-rozna/151126,Pokolenie-Baczynskiego.html

do góry