Nawigacja

Aktualności

Zaproszenie - Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022

Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela serdecznie zaprasza na uroczystą galę podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” organizowanego przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku przy wsparciu Delegatury IPN w Olsztynie.

  • Gala podsumowującą V edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - Białystok, 11 października 2022

 

Gala odbędzie się 11 października 2022 r. o godz. 13.00 w auli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3.

          W trakcie wydarzenia zaplanowano rozdanie głównych nagród, wyróżnień, dyplomów oraz część artystyczną.

W tegorocznej edycji konkursu nagrodzono i wyróżniono uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Konkurs jest nie tylko formą popularyzacji historii Polski, ale również utrwala pamięć o losach wielu pokoleń Polaków i ich wkład w dążenie do odzyskania wolności i niepodległości oraz budowę suwerennego państwa w latach 1918 – 1989. Głównym zadaniem jest przygotowanie własnego utworu poetyckiego odnoszącego się do wartości patriotycznych lub upamiętniającego wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918-1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego. Celem konkursu jest kształtowanie wśród młodych ludzi świadomych postaw obywatelskich, przywiązania do historii, tradycji narodowych, języka ojczystego oraz budowanie tożsamości narodowej i regionalnej, a także propagowanie wartości patriotycznych.

 

Organizatorem konkursu jest Oddziałowe Archiwum IPN w Białymstoku.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Minister Edukacji Narodowej oraz Wojewoda Podlaski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Patronat medialny: Polskie Radio Białystok i Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku.

 

Więcej informacji o osobach nagrodzonych w konkursie można uzyskać na stronie: www.bialystok.ipn.gov.pl zakładka: Edukacja/konkursy i projekty

Prosimy o potwierdzenia przybycia.

Kontakt ze strony Organizatora:

  • Jolanta Brzozowska 

jolanta.brzozowska@ipn.gov.pl tel. 85 664 57 45, 85 664 57 47

 

do góry