Nawigacja

Aktualności

Konkurs plastyczny pt. „Tylko Niepodległość”

Serdecznie zapraszamy całą młodzież szkolną oraz studencką brać województwa Warmińsko-Mazurskiego, do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym pt. „Tylko Niepodległość”. Celem naszego konkursu jest promowanie idei patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa, motywowanie uczniów do poznawania historii Polski, rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz promowanie utalentowanych dzieci, młodzieży i studentów.

  • Plakat

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów studiów wyższych z woj. Warmińsko-Mazurskiego w czterech kategoriach:

  1. uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3
  2. uczniowie szkół podstawowych klasy 4-8
  3. uczniowie szkół ponadpodstawowych
  4. studenci studiów wyższych

Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej pod hasłem „polskie miesiące”. Uczestnicy przedstawiają jedno dowolne wydarzenie z historii Polski XX w. z jednego konkretnego miesiąca. Wykonane prace wraz z wnioskiem zgłoszeniowym, który stanowi załącznik do regulaminu, należy przesłać na adres IPN KŚZpNP w Olsztynie, 10-273 Olsztyn, ul. Jagiellońska 46 lub dostarczyć osobiście. Akceptowane będą jedynie prace wykonane w formacie A3.

Najlepsze prace przyozdobią okolicznościowy kalendarz na rok 2023 r. oraz zostaną zaprezentowane na wystawie (miejsce i termin wystawy wraz z wręczeniem nagród zostanie podany po wyłonieniu zwycięzców 11 listopada 2022 r. na stronach podanych przez organizatora). Dodatkowo trzy pierwsze miejsca w każdej z kategorii, zostaną obdarowane dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Termin składania prac konkursowych: od 1 września do 14 października 2022 r.

Konkurs objęty jest patronatem honorowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Starosty Olsztyńskiego Andrzeja Abako oraz Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego „Warmia i Mazury na drodze ku Niepodległości – edycja 2022”. Sfinansowano ze środków Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

 

Więcej informacji w regulaminie.

 

do góry