Nawigacja

Aktualności

Wybuch II Wojny Światowej w materiałach edukacyjnych

1 września 1939 r. niemieckim atakiem na Polskę rozpoczęła się II Wojna Światowa. To polski żołnierz pierwszy stawił opór najpierw niemieckiej, a później również sowieckiej agresji. Nie tracąc wiary w zwycięstwo, walczył do końca z okupantami - zarówno na polu bitwy, jak i w konspiracji. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z materiałów edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej w tematyce II Wojny Światowej.

Portal edukacyjny Wrzesień’39

Portal edukacyjny IPN poświęcony wybuchowi II wojny światowej i agresji niemieckiej oraz sowieckiej na Polskę. Znajdą na nim Państwo: artykuły naukowe i popularnonaukowe, zdjęcia oraz nagrania archiwalne, dokumenty oraz ówczesną pras,ę kalendarium wydarzeń, biogramy Bohaterów września, relacje świadków wydarzeń. Poza tym na portalu dostępne są wystawy przygotowane przez IPN oraz infografiki.

https://1wrzesnia39.pl/

 

 

Materiały edukacyjne:

Materiały edukacyjne #kluczdohistorii Początek II wojny światowej w województwie białostockim

Materiały przygotowane jako pomoc dydaktyczna przy wprowadzaniu na lekcji zagadnień związanych z wybuchem II wojny światowej pod kątem historii regionalnej. Składają się z krótkiego eseju dotyczącego sytuacji na terenie województwa białostockiego przed wybuchem wojny i już po 1 września 1939 r., propozycji zadań dydaktycznych skierowanych do uczniów i fragmentów notacji – wspomnień świadków tamtych wydarzeń.

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/bialystok/materialy-edukacyjne/teki-i-materialy-dydakt/107756,Poczatek-II-wojny-swiatowej-w-wojewodztwie-bialostockim.html

Materiały edukacyjne #kluczdohistorii Agresja sowiecka 17 IX 1939 r.

W związku z 81. rocznicą agresji sowieckiej na Polskę OBEN IPN w Białymstoku przygotowało zadania edukacyjne, które mają ułatwić przybliżenie wydarzeń związanych z sowiecką agresja na Polskę we wrześniu 1939 r. z perspektywy regionalnej oraz całego kraju. Materiały te odnoszą się zarówno do walk prowadzonych na naszym terenie, jak i społecznych aspektów tych wydarzeń. Różnorodność zadań pozwala dobrać je na odpowiedni poziom kształcenia. Szczególną wartość stanowią fragmenty filmów z notacji osób, które pamiętają tamten okres, co nadaje przygotowanym materiałom szczególny charakter.

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/bialystok/materialy-edukacyjne/teki-i-materialy-dydakt/110855,Agresja-sowiecka-17-IX-1939-r.html

 

Teka edukacyjna Agresja sowiecka na Polskę i okupacja wschodnich terenów Rzeczypospolitej (1939–1941)

Teka poświęcona jest agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r. i sytuacji obywateli polskich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w trakcie trwającej podczas 21 miesięcy okupacji sowieckiej.

Intencją autorów było udostępnienie nauczycielom i uczniom szerokiego wyboru materiałów źródłowych i ikonograficznych oraz pomocy naukowych, które będą przydatne w nauczaniu historii. Dzięki nim nauczyciel może także przygotować lekcję etyki, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie czy lekcję wychowawczą poświęconą rocznicy agresji sowieckiej. Poruszana w tece tematyka powinna stanowić ważny element edukacji nie tylko historycznej, lecz także patriotycznej. Teka składa się z trzech części: materiałów dla nauczyciela, materiałów dla ucznia i kart. Do całości dołączone zostały materiały audio. Materiały dla nauczyciela zawierają trzy przykładowe scenariusze lekcji dotyczące różnych zagadnień związanych z okupacją sowiecką Kresów Wschodnich: życia codziennego, represji sowieckich, indoktrynacji i propagandy. Poza tym nauczyciel w tej części znajdzie propozycje tematów esejów i bibliografię, wskazującą – oprócz opracowań historycznych oraz źródeł – również ważniejsze strony i publikacje on-line przygotowane przez IPN. Materiały dla ucznia składają się ze wstępu historycznego, tablicy synchronistycznej, wyboru źródeł, słowniczka pojęć i biogramów. Karty są elementem uzupełniającym zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Wśród wybranych dokumentów znajdują się fotografie przedstawiające Armię Czerwoną w marszu na Polskę oraz zdjęcia, mapy, ulotki i fragmenty prasy oraz wydawnictw z okresu okupacji sowieckiej. Płyta CD zawiera relacje świadków dotyczące wydarzeń na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej po 17 września 1939 r. oraz audiobook Tylko te listy po nich pozostały... Korespondencja z zesłania Eugenii i Władysława Simsonów.

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/teki-edukacyjn/80439,Agresja-sowiecka-na-Polske-i-okupacja-wschodnich-terenow-Rzeczypospolitej-193919.html

 

Wojenna Odyseja Antka Srebrnego. Obrona Grodna 1939 r.

Opracowany przez Oddział IPN w Warszawie pakiet materiałów edukacyjnych został przygotowany z myślą o nauczycielach przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych.

Liczne polecenia i pytania opierają się w znacznej mierze na treści komiksu historycznego „Wojenna Odyseja Antka Srebrnego. Obrona Grodna 1939 r.”

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/warszawa/materialy-edukacyjne/teki-i-materialy-dydakt/118134,Wojenna-Odyseja-Antka-Srebrnego-Obrona-Grodna-1939-r.html

Inwazja sowiecka na Polskę w 1939 roku

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie przygotował w związku z tym wybór tekstów źródłowych wraz z oprawą dydaktyczną. Niniejsze opracowanie przygotowane zostało przede wszystkim z myślą o nauczycielach i edukatorach, prowadzących zajęcia z młodzieżą.

Zamieszczone poniżej materiały mogą stanowić cenną pomoc dydaktyczną na lekcjach historii, języka polskiego, w trakcie zajęć wychowawczych związanych z kształtowaniem postaw patriotycznych, a także podczas zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań. Materiały mogą służyć również samym uczniom przygotowującym własne referaty, prezentacje lub uczącym się do egzaminów.

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/warszawa/materialy-edukacyjne/teki-i-materialy-dydakt/118143,Inwazja-sowiecka-na-Polske-w-1939-roku.html

88-328675

Lekcje i warsztaty:

Edukatorzy OBEN przeprowadzają zajęcia edukacyjne związane z tematyką II wojny światowej na następujące tematy:

  • „A więc wojna ...” – polski wrzesień 1939 r.
  • Agresja sowiecka 17 września 1939 r.
  • Losy Polaków pod okupacja sowiecką i niemiecką
  • Polskie Państwo Podziemne

 

Wystawy:

Agresja sowiecka 17 IX 1939 r. Polska północno-wschodnia oraz Sowiecka agresja 17 września 1939 r. na ziemiach Polski Północno-Wschodniej

Ekspozycje poświęcone zostały agresji Armii Czerwonej na Polskę w czasie II wojny światowej. Przedstawiono m.in. sowiecko-niemiecką współpracę we wrześniu 1939 r., tragiczny los osadników wojskowych na Kresach Wschodnich, walki oddziałów polskich z wkraczającymi jednostkami Armii Czerwonej, losy ochotników – obrońców Grodna czy zajęcie Wilna.

 

Wrzesień 1939. Polska wobec niemieckiej i sowieckiej agresji

Wystawa elementarna przygotowana przez OBEN IPN w Krakowie w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i agresji sowieckiej na Polskę. Ukazuje sytuację międzynarodową Polski przed wybuchem II wojny światowej, jak i przebieg wojny obronnej i walki z wkraczającą od wschodu armią sowiecką.

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/wystawy-elementarne/81993,Wrzesien-1939-Polska-wobec-niemieckiej-i-sowieckiej-agresji-PLEN.html

 

Zasłużyć na krzyż: albo Virtuti, albo drewniany. Obrona Wybrzeża 1939

Obrona Wybrzeża trwała do 2 października 1939 r. Tego dnia poddali się obrońcy Helu, ostatniego skrawka wolnej Polski. Nieco wcześniej, bo 19 września skapitulowali żołnierze broniący Kępy Oksywskiej. Ich dowódca, płk Stanisław Dąbek, nie poddał się, wybierając samobójstwo zamiast niemieckiej niewoli.

Wystawa dostępna on-line

https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/151090,Zasluzyc-na-krzyz-albo-Virtuti-albo-drewniany-Obrona-Wybrzeza-1939.html

Materiały źródłowe:

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/szkolenia-dla-nauczycie/miedzy-dwoma-totalitary/93483,II-Zbrodnie-niemieckie-i-sowieckie-na-przedstawicielach-polskich-elit-w-pierwszy.html

 

Infografiki historyczne:

Wrzesień 1939

Czy wybuch II wojny był nieunikniony? Czy jej korzenie tkwiły już w nowym europejskim ładzie, zaprowadzonym przez zwycięską ententę po I wojnie światowej? Co wydarzyło się w Europie i na świecie w ciągu dwóch dekad, które poprzedzały atak III Rzeszy i Związku Sowieckiego na Polskę?

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/infografiki-historyczn/93174,Wrzesien-1939.html

 

Gry edukacyjne:

Pamięć‘39

Pamięć’39 oparta na zasadach popularnej gry „Memory”, wprowadza uczniów w tematykę kampanii wrześniowej 1939 r. Za pomocą 24 archiwalnych zdjęć prezentuje najważniejsze tematy wojny obronnej. Dołączona do gry broszura zawiera krótki komentarz historyczny do poszczególnych fotografii. Daje to duże możliwości dydaktycznego wykorzystania gry (np. przy organizacji małych quizów wiedzy historycznej).

Gra dostępna on-line

https://1wrzesnia39.pl/ftp/1wrzesnia39/memo/index.php