Nawigacja

Aktualności

Konferencja „Represje wobec działaczek związkowych w stanie wojennym” w ramach 40. rocznicy zamknięcia Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi – Gołdap, 23 lipca 2022

23 lipca 2022 r. w Gołapi odbyła się konferencja „Represje wobec działaczek związkowych w stanie wojennym” w ramach 40. rocznicy zamknięcia Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi. Konferencja moderowana była przez dr. hab. Krzysztofa Sychowicza - naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku.

Na wstępie list okolicznościowy od premiera RP Mateusza Morawieckiego przeczytał wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. 

Podczas wydarzenia następujące prelekcje wygłosili:

-Antoni Macierewicz - „Stan wojenny - geneza i skutki";

-Mariusz Olczak - dyrektor Archiwum Akt Nowych - „Wojskowa Służba Kobiet - organizacja, działalność, walka”;

-dr. Grzegorz Wołk z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej - „Internowanie kobiet w stanie wojennym: cele, skala, konsekwencje";

-dr Grzegorz Majchrzak z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej - „Represje stanu wojennego";

-dr Bożena Koszel-Pleskaczuk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku - „Działania aparatu bezpieczeństwa wobec działaczek związkowych w stanie wojennym";

-Marek Kozak z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku -„Internowanie jako narzędzie represji na przykładzie woj. białostockiego i suwalskiego".

Co najmniej 400 kobiet zostało internowanych do Gołdapi. Placówka istniała 7 miesięcy. Internowane nie popełniły przestępstwa, lecz „zagrażałyby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu". Wyrwane z własnych rodzin musiały sprostać złamanym marzeniom, przerwanym karierom, rozbitym związkom, pożegnaniom na odległość, emigracji z Ojczyzny.

 

do góry