Nawigacja

Aktualności

Gala Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Historycznej "Kartki z historii Polski" - Białystok, 2 czerwca 2022

Tematyka tegorocznej edycji konkursu dotyczyła stanu wojennego w PRL (1981-1983), z uwzględnieniem historii lokalnej. 

2 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku odbyła się gala Międzyszkolnego Konkursu  Wiedzy Historycznej "ᴋᴀʀᴛᴋɪ ᴢ ʜɪsᴛᴏʀɪɪ ᴘᴏʟsᴋɪ", którego organizatorem była SP Nr 26 w Białymstoku, a współorganizatorem IPN w Białymstoku.

 

Spośród 24 nadesłanych prac w formie prezentacji multimedialnych komisja w składzie: 
- Dariusz Bielawski ( SP nr 26 w Białymstoku - przewodniczący), 
- Waldemar Tyszuk (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku - zastępca przewodniczącego), 
- Anna Tyszka (SP nr 26 w Białymstoku - sekretarz), oceniała prace w siedmiu kategoriach: 
-Zgodność treści z tematyką;
-Pomysłowość; 
-Uwzględnienie historii lokalnej; 
-Nowatorskie spojrzenie na historię;
-Walory artystyczne; 
-Poprawność merytoryczna i techniczna;

-Dobór treści. 

Komisja nagrodziła następujące osoby:

I. miejsce 
– Amelia Banialis (SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach),
- Zofia Jasińska (SP w Miastkowie); 

II. miejsce 
– Anna Malecka (SP im. Stefana Czarnieckiego w Tykocinie);

III. miejsce 
– Patrycja Szarkowska (Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku).

Przyznano także wyróżnienia:
️- Carlo Kowalczyk – Shima (Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 w Białymstoku),
- Amelia Oleksza (Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku).

Laureatom konkursu gratulujemy!

do góry